Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Sztuka i kultura baroku

   

  Początki architektury barokowej na ziemiach polskich wiązały się z reformą Kościoła po soborze trydenckim (zobacz: Reforma katolicka i jezuici) i nowymi sposobami oddziaływania na wiernych przyjętymi przez Kościół i stosowanymi przez zgromadzenia zakonne. Sztuka miała głosić wielkość i siłę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michał Korybut Wiśniowiecki królem (1669)

   

  „Po najazdach, co wypełniały cały niemal wiek XVII, żadna siła nie mogła narzucić szlachcie na pana cudzoziemca. Wszyscy pragnęli pokoju”. Mógł go zapewnić — według powszechnej opinii — jedynie ten, kto pragnął go równie silnie, jak wszyscy, czyli mieszkaniec Rzeczypospolitej, „Piast”.

  Sejm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja Stanisława Poniatowskiego (1764)

   

  Pod koniec panowania Augusta III „familia” Czartoryskich była gotowa przejąć władzę, dokonując nawet zamachu stanu, aby tylko przeprowadzić niezbędne reformy. Wahania Katarzyny II spowodowały, że plan ten, oparty na obecności wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej, zaczęto realizować dopiero po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Sobieski na tronie (1674)

   

  Tym razem najsilniejszym kandydatem do korony, popartym zdecydowanie przez szlachtę — ziemian i żołnierzy — był hetman JAN SOBIESKI.

  Nowo obrany król zamierzał początkowo zmienić kierunki polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Chciał oprzeć się na sojuszu z Francją, zawrzeć pokój z Turcją i po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

   

  W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

  Król Stefan skorzystał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

   

  Na wniosek izby poselskiej w 1578 r. król zgodził się — po dyskusjach — na stworzenie Trybunału, czyli najwyższego sądu odwoławczego (apelacyjnego) od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach cywilnych, kryminalnych i sporach granicznych, czego od dawna domagał się ruch egzekucyjny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Jan Zamoyski

   

  Żywiołem Batorego, jak zgodnie stwierdzali współcześni, była wojna. W rządach wewnętrznych król opierał się na kanclerzu i hetmanie wielkim koronnym, Janie Zamoyskim, wykształconym i zdolnym polityku.

  Zamoyski, dzięki przyznaniu mu w dożywotnie użytkowanie wielu dochodowych królewszczyzn i dobremu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Schyłek panowania Batorego

   

  Stefan Batory odwoływał się w swoich rządach do senatu, natomiast jego współpraca z izbą poselską układała się różnie. Tak więc król wybrany głosami szlachty przeciw kandydatowi „senatorskiemu” sam stał się praktycznie „królem senatorskim”. Nie pozbawiło go to jednak, mimo sporów sejmowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

   

  Druga elekcja odbyła się w grudniu 1575 r., prawie półtora roku po odjeździe Henryka. Na polach Woli (w XVI w. wieś pod Warszawą, dziś jej dzielnica) pojawiły się wśród innych dwie kandydatury „Piastów”, czyli kandydatów rodzimego pochodzenia.

  Ostatecznie podczas elekcji większość senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Bezkrólewie

   

  Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że „prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę”.

  Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry