Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

   

  W tym samym czasie, gdy Zygmunta pozbawiano korony szwedzkiej, w Rosji zaczynały się walki o tron carów. W 1598 r. zmarł ostatni Rurykowicz, Fiodor, syn Iwana IV Groźnego. Na tron wstąpił wybrany przez bojarów Borys Godunow. Osłabienie państwa rosyjskiego próbowano wykorzystać na różne sposoby.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Zmiany wewnątrz stanu szlacheckiego

   

  W XVII w. rolnictwo Rzeczypospolitej (zobacz: Stosunki społeczne na wsi.) rozwijało się przez powiększanie terenu upraw, czasem kosztem łanów chłopskich (tzw. rugi), i podnoszenie wymiaru pańszczyzny (równolegle postępowało rozdrabnianie gospodarstw chłopskich w wyniku podziałów przy dziedziczeniu)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początki panowania Zygmunta III Wazy

   

  Elekcja z 1587 r. była również elekcją rozdwojoną. Prymas Stanisław Karnkowski obwołał królem królewicza szwedzkiego Zygmunta, syna Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, popieranego przez królową-wdowę Annę.

  Dwa dni później biskup kijowski ogłosił wybór arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Obaj...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój życia kulturalnego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Coraz bardziej ożywiony ruch umysłowy rozwijał się pod wyraźnym wpływem dworu królewskiego. Stanisław August skupiał wokół siebie najwybitniejsze jednostki.

  Celowi temu służyły m.in. obiady czwartkowe, podczas których pisarze, artyści i uczeni dyskutowali nie tylko o literaturze i sztuce, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Czteroletni (1788 - 1792)

   

  Jesienią 1788 r. spodziewano się, że trwająca wojna z Turcją odwróci uwagę Rosji od spraw polskich. Pokładano też pewne nadzieje w sojuszu z Prusami. Gdy zebrał się w Warszawie sejm, przez potomnych nazwany Wielkim, stał się on terenem ostrej walki obozów politycznych.

  Stronnictwo patriotyczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowica i wojna rosyjsko - polska 1792 r.

   

  Tuż po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja opozycja magnacka rozpoczęła układy z Petersburgiem. Katarzyna II, powołując się na prawa kardynalne, domagała się obalenia ustawy rządowej.

  Wiosną 1792 r. w Petersburgu zawiązano konfederację, którą ogłoszono następnie w Targowicy na Ukrainie. Przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany kulturowe za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Przewrót umysłowy czasów stanisławowskich był dziełem niewielkiej stosunkowo grupy osób.

  Dzięki reformom szkolnictwa, twórczości literackiej i publicystycznej oraz „modzie” dyktowanej przez dwór udało się zmienić uznawane przez społeczeństwo wzorce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura czasów stanisławowskich

   

  Hasłem pisarzy drugiej połowy XVIII stulecia stało się zalecenie: „uczyć — bawiąc”. Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz starali się, nie obrażając nikogo, ośmieszać niewłaściwe zachowania i wady charakterów ludzkich. Ich dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publicystyka za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Podobne ideały przyświecały publicystom „Monitora” (zobacz: Początki panowania Stanisława Augusta), przedstawiającym czytelnikom poglądy filozoficzne, społeczne i gospodarcze oraz wydarzenia w dziedzinie kultury. Pismo starało się propagować nowe idee i zwalczać wady Sarmatów, zachowując...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr Narodowy za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Założony z inicjatywy Stanisława Augusta stały teatr (zobacz: Początki panowania Stnisława Augusta) wystawiał utwory dramatyczne polskie i w języku polskim, co było wielką nowością, gdyż wcześniejsi władcy wspierali zespoły grające sztuki francuskie i włoskie. Przejście do repertuaru polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt

Do góry