Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

   

  Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozszerzenie kompetencji sejmików

   

  Trudności z regularnym wybieraniem podatków potrzebnych na utrzymanie wojsk zaciężnych sprawiły, że stopniowo rozliczenia z żołnierzami zaciąganymi na koszt publiczny przerzucano na sejmikowe komisje skarbowe, z pominięciem podskarbiego i skarbu państwowego. Zapewniło to sejmikom pośredni wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Ostatnie lata panowania Władysława IV

   

  Były to „najszczęśliwsze lata” Rzeczypospolitej Wazów, nazywane czasem „srebrnym wiekiem” lub „władysławowskimi złotymi czasami”. Rzeczpospolita osiągnęła największe w swoich dziejach terytorium — ok. 990 tys. km2. Kraj cieszył się pokojem.

  Począł się odradzać handel zbożowy z Europą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Między projektami reform a polityką dynastyczną

   

  Widoczne osłabienie państwa po niedawnych wojnach ze Szwecją i Rosją sprawiło, że dojrzewać zaczęło przekonanie o konieczności przeprowadzenia reform ustrojowych. Ich projekty powstawały i w otoczeniu króla, i wśród rozważnych senatorów, i wśród szlachty.

  Propozycje obejmowały głosowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Organizacja Kozaczyzny

   

  W czasie wojen prowadzonych przez władców Kozacy (zobacz: Kozacy) zaciągali się na żołd państwowy i byli wpisywani do rejestru wypłat. W czasie pokoju liczebność wojsk zaciężnych (rejestr) zmniejszano, pozostawiając nieliczne oddziały do obrony pogranicza; Kozacy pozostawali więc bez zajęcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Turcją

   

  Stosunki między Turcją a Rzecząpospolitą od dłuższego czasu były napięte. Powodowały taką sytuację m.in. najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie, wypady kozackie na miasta tureckie i wyprawy magnatów ukrainnych na Mołdawię.

  Czarę przepełniła wyprawa lekkiej jazdy (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

   

  Zygmunt III zmarł w kwietniu 1632 r. po 45 latach panowania. Bezkrólewie trwało bardzo krótko, gdyż krajowi zagrażała wojna z Rosją.

  Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

   

  Stosunkowo słabo zaludnione ziemie nad Dnieprem — narażone na ciągłe najazdy tatarskie — stały się od drugiej połowy XVI w. terenem akcji osadniczej, prowadzonej energicznie przez właścicieli prywatnych dóbr i dzierżawców majątków królewskich. Sprowadzano tam osadników z Polski, którzy przez związki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

   

  W połowie XVI w., soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną. Reforma ta miała podążać w dwóch kierunkach: przemian w strukturze wewnętrznej Kościoła i zmian sposobów oddziaływania na wiernych.

  Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

   

  Kolejna wojna szwedzko-polska lat 1625-1629 stanowiła fragment wojny trzydziestoletniej (1618-1648), dzielącej prawie całą Europę na dwa zwalczające się obozy. Przyczyny wojny trzydziestoletniej tkwiły w sytuacji politycznej i religijnej w Rzeszy niemieckiej, w której zwierzchnią władzę nad federacją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt

Do góry