Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Polsce po II rozbiorze

   

  Rzeczpospolita po II rozbiorze straciła resztki swej samodzielności. Ciężka sytuacja gospodarcza kraju powodowała rządzę i nienawiść do targowiczan i ludzi Grodna.

  Manufaktury i rzemiosło tracili odbiorców. Upadły banki polskie a staranie się o pożyczkę za granicą kończyło się niepowodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Zamoyskiego

   

  Patriotycznie myślący Polacy pragnęli za wszelką cenę naprawić stosunki w Rzeczypospolitej. Jednym z nich był ekskanclerz Andrzej Zamoyski.

  Bardzo gorliwie i z pośpiechem stworzył projekt kodeksu, któryby nie naruszał zasadniczych przywilejów szlachty, ale rozszerzał prawa mieszczan i łagodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koronacja króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

   

  Nowy król postanowił nazwać się Stanisławem Augustem nawiązując do Sasów, ale przede wszystkim do cesarzy rzymskich.

  O godz. 14-tej rozbrzmiało dziękczynne „Te Deum laudamus” i huknęły honorowe salwy armatnie. Koronacja i sejm koronacyjny odbyły się w Warszawie, w dniu św. Katarzyny 25 listopada...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sylwetka Stanisława Poniatowskiego

   

  Stanisław Poniatowski urodził się 17.I.1732 r. w Wołczynie, w województwie brzesko-litewskim. Ojciec przyszłego króla, jako człowiek zdolny i przedsiębiorczy, stworzył podwaliny potęgi rodu Poniatowskich.

  Dalsi jego przodkowie byli szlachtą średniozamożną, albo w służbie u magnatów. Ambitny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze poczynania króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

   

  Reformy te były różnego typu. Król Stanisław August nie tylko zmienił miejsce koronacji (dotąd koronacje odbywały się w starej stolicy Polski Krakowie) w Warszawie, ale dokonał również radykalnej reformy w zakresie kostiumowym. Nowością była peruka i kapelusz z obfitym białym pióropuszem.

  Te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knowania państw ościennych

   

  Mimo pierwszych osiągnięć króla dalsze reformy w Rzeczypospolitej stawały się coraz bardziej wątpliwe, wobec pogarszającej się sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej. Rosja zgodziła się na reformy w Polsce, aby osiągnąć sprzymierzeńca do sojuszu północnego.

  Najbardziej bruździły Prusy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Rzeczpospolitej w I połowie XVIII w.

   

  Rzeczpospolita znalazła się w I poł. XVIII w. w unii personalnej z Saksonią. Królami Rzeczypospolitej byli, najpierw August II Wettin, następnie, po nie udanej próbie wybranego na elekcji Stanisława Leszczyńskiego, syn Wettina August III. W latach 1700-1721 miała miejsce wojna północna. Choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa innowierców i konfederacja radomska

   

  Tymczasem ambasador rosyjski Repnin aktywnie działał na terenie Rzeczpospolitej. Aby osłabić władzę królewską, chciał skłócić króla z rzeszą katowickiej szlachty i wywołać w kraju niepokój, co ostatecznie pogrążyłoby planowane przez króla reformy. Król mimo osobistej obojętności religijnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby ratowania Rzeczypospolitej w połowie XVIII w.

   

  Tymczasem w Rzeczypospolitej sponiewieranej i – zdaniem wielu – skazanej na zagładę, następuje pewien przełom umysłowy. W 1740 r. Stanisław Konarski opierając się o reformę szkół pijarskich zakłada Collegium Nobilium tj, szkołę do której uczęszczali synowie szlachty i magnaterii. Oni bowiem mieli w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby reform na sejmie rozbiorowym

   

  Dzięki królowi sejm rozbiorowy zajął się również reformami stosunków wewnętrznych Rzeczypospolitej.

  Powstała Rada Nieustająca, która miała za zadanie kierować całokształtem administracji w kraju. W krajach zachodnich taki organ przyczyniał się do jednoczenia państwa, jego centralizacji i wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt

Do góry