Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1460.

  Chociaż Austriacy zostali wyparci z Argowii w 1450 (patrz stara wojna zuryska 1436-1450), austriacka linia Habsburgów nadal dążyła do opanowania Szwajcarii. Austriacki książę Zygmunt (zm. 1496) odziedziczył Tyrol, a cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego, Fryderyk III (1415-1493), Habs­burg, lecz z linii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO ZENOBII 271 -273.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1499

  Wyparci z Argowii, a tym samym ze Szwajcarii, austriaccy Habsburgowie nie rezygnowali z tych terenów. Habsburski cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Maksymilian I (1459-1519), usiłował narzucić wschodniej części Szwajcarii (granica austriacko-szwaj-carska była sporna) swą władzę i ściągać tam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRALIJSKI BUNT RUMOWY 1808.

  Wil-liam Bligh (1754-1817), gubernator Nowej Południowej Walii w Australii, wydał zakaz płacenia alkoholem za towary. Wielu kolo­nistów poparło próby normalizacji handlu, jednakże część uważała, że gubernator nie powinien ingerować. Wzajemne oskarżenia zakończyły się zaaresztowaniem Bligha przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZANTI WOJNA PIERWSZA 1824-1831.

  Na początku XIX w. konfederacja plemion murzyńskich Aszanti w Afryce Zachodniej zaczęła powiększać zajmowane przez siebie terytoria kierując się ku Złotemu Wybrzeżu (obecnie Ghana), zajętemu przez Brytyjczy­ków. Sir Charles M'Carthy (1770-1824), gubernator brytyjskich posterunków wzdłuż Złotego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1529--1333.

  W bitwie pod Mohaczem 1526 (WĘ-GIERSKO-TURECKA WOJNA 1521--1526) poległ król Ludwik II Węgierski. Doszło do podwójnej elekcji. Jeden z ob­ranych królów Ferdynand Habsburg w 1528 wyparł z Węgier swego rywala, Jana Zapolyę (1487-1540), który uszedł do Polski. Zapo-lya już w 1527 zwrócił się do Turcji o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRALIJSKI BUNT SKAZAŃCÓW IRLAN­DZKICH 1804.

  Grupa irlandzkich krymi­nalistów i więźniów politycznych zesłanych do Australii, często bez wyroków sądowych, w marcu 1804 przygotowywała bunt w Ca-stle Hill, na przedmieściach Sydney. Gdy jeden ze spiskowców zdradził, władze wprowadziły stan wyjątkowy i bez trudu stłumiły bunt. Ośmiu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKO-HURYCKIE WOJNY ok. 1350--1245 p.n.e.

  W drugim tysiącleciu w Ana­tolii (obecnie Turcja), jednocześnie tworzyli swe imperia Asyryjczycy i Huryci (patrz

  HURYTÓW PODBOJE ok. 1700-ok. 1500 p.n.e.). Oko-

  ło 1700 Huryci doszli do władzy w pó-łnocno-wschodniej Anatolii; około 1670 w stolicy Assur (Asz-Szarkat, Irak) nad rzeką Tygrys rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 746-609 p.n.e.

  Asyryjskie imperium obejmowało najwięk­szy obszar za panowania króla Tiglatpilesara III (wzmian. 745-727), dowódcy wojskowe­go, który zasiadł na tronie w wyniku prze­wrotu pałacowego. Wraz ze swoimi wasala­mi pobił buntujących się Babilończyków, podczas gdy druga armia asyryjska zdobyła w 743 syryjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /3 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1032-746 p.n.e.

  Nowe państwo asyryjskie do 891 starało się przede wszystkim podbić aramejskie miasta--państwa w północnej Mezopotamii. Doko­nano tego w zasadzie w ciągu wojen. Kolej­nym wrogiem stała się północna Babilonia, która w następstwie dwóch wojen między 930 i 904 została wasalem Asyrii. Za pano­wania króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry