Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BACONA BUNT 1676.

  Gdy sir William Ber-keley (1606-1677), gubernator Wirginii, nie zdołał odeprzeć ataków Indian, Nathaniel Bacon (1647-1676) na własną rękę zor­ganizował dwie wyprawy przeciw miejscowym Indianom, w tym także przeciw zaprzyjaź­nionym plemionom. Bacon wygrał następ­nie wybory do izby przedstawicielskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1716--1718.

  W 1714, gdy Turcy toczyli WENEC­KO-TURECKA WOJNĘ 1714-1718, Au­stria oficjalnie zachowywała neutralność, ale pod wpływem wybitnego wodza, księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (1663-1736) w 1716 zawarła z Wenecją przymierze ob­ronne. Turcja złamała traktat z Karłowic (1699). Austria podjęła działania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1537--1547.

  Austriacy w 1597 wznowili wojnę z Turcją (patrz austriacko-turecka wojna 1529-1533): 24 tysięcy żołnierzy wojsk au-striacko-czeskich obiegło osmańską twierdzę Essek (Ossijek), ale zostały one pobite. Sulejman I podejrzewał, że hospodar Moł­dawii był w zmowie z Wiedniem. W 1538 Sulejman wtargnął do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYK, BITWA O ATLANTYK 1940--1943.

  Po wybuchu ŚWIATOWEJ WOJNY II Wielka Brytania wprowadziła blokadę obszarów Europy znajdujących się pod oku­pacją niemiecką. Blokada była mało skutecz­na. Niemieckie okręty podwodne storpedo­wały i zatopiły na Morzu Północnym wiele statków handlowych z dostawami żywności i sprzętu wojskowego dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKA REWOLUCJA 1848-1849.

  . Re-

  wolucja w Paryżu w 1848 (patrz francuska rewolucja 1848) stała się bodźcem do de­monstracji na rzecz reform politycznych i gospodarczych w innych krajach, zwłasz­cza w Cesarstwie Austriackim (patrz pięcio­dniowe powstanie ms; węgierska rewo­lucja 1848-1849; włoska rewolucja 1848-1849). Podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGSBBURSKIEJ LIGI WOJNA 1688-1697

  Opanowywanie przez króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) przygranicznych terenów Nie­miec, po HOLENDERSKIEJ WOJNIE przyczyniło się do powstania obronnego przymierza, które zawiązały Zjednoczone Prowincje (Holandia), habsburska Austria, Szwecja, część książąt niemieckich. Przy­mierze zwano Ligą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA 1740--1748.

  Po śmierci cesarza Świętego Cesars­twa Rzymskiego Karola VI (1685-1740) kilku pretendentów zakwestionowało Sank­cję Pragmatyczną (1713), na podstawie któ­rej córka Karola VI, Maria Teresa (1717-1780), została władczynią austriac­kiego (habsburskiego) państwa ojca, for­malnie złożonego z kilku państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURANGZEBA WOJNY 1636-1657.

  Szah-dźahan (1592-1666), władca państwa Mo-gołów w Indiach powierzył swemu synowi Aurangzebowi (1618-1707) w 1634 dowodź-two 10 tysięcy jazdy. W 1636 został on nababem (wicekrólem) regionu Dekan; do jego obowiązków należało również zapew­nienie spokoju w niedawno podporządko­wanych sułtanatach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1385--1388.

  W XIII i XIV w. gminy i kantony Szwajcarii zostały podporządkowane rosną­cym w siłę arystokratycznym rodom głównie leopoldyjskiej gałęzi domu Habsburgów. Na­pór z zewnątrz prowadził do zawiązywania przez górali nieformalnych związków dla wspólnej obrony. W1291 doszło do „szwajcar­skiego buntu"; trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO TETRYKO-Wl 273-274.

  W 270 Gajusz Pius Ezuwiusz Tetryk (zm. ok. 276), możnowładca galijski, został ogłoszony cesarzem Galii (Francja), Brytanii i północnej Hiszpanii. Jego prowin-cjalne cesarstwo wstrząsane było buntami armii i napadami Germanów (patrz rzym-sko-gotyckie wojny). Dążąc do ponownego przyłączenia terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry