Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1551--1553.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHMANIDÓW SUŁTANATU WOJNA Z SUŁ­TANATEM DELHIJSKIM 1346-1347.

  W 1326 Muhammad Tughlak, sułtan delhijski stłu­mił bunt muzułmanów dekańskich, a w 1328 rebelię w na północy Indii. W 1327 przeniósł stolicę z Delhi do Dewagiri, daw­nej stolicy Jadawów, przemianowanej teraz na Daulatabad. Do nowej stolicy przymuso­wo przesiedlono wielu ludzi z Delhi. Nowi przybysze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABERA PODBOJE 1524-1529.

  Zahir ud--din Muhammad, zwany Baberem („lwem") (1483-1530), był po mieczu piątym potom­kiem Timura (1336-1405), a po kądzieli - czternastym Czyngis-chana (l 167P-1227). Byt oportunistą; cechę tę wyrobił sobie pod wpływem życiowego doświadczenia. W wie­ku 14 lat został królem transoksańskiej Fergany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1566.

  W 1565 Kawalerowie Maltańscy (dawni joannici), dowodzeni przez Jeana de La Yalette (1494-1568), wytrzymali tureckie oblężenie Malty. Osmański sułtan Sulejman I Wspaniały (1496-1566) dążył do uzys­kania jakiegoś zwycięstwa, by zrekompen­sować to niepowodzenie. W tym celu zwró­cił się na Węgry, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABI JAR, MASAKRA W BABIM JARZE 1941.

  We wrześniu 1941 Niemcy okupujący Kijów wezwali ukraińskich Żydów i komunistów do stawienia się w wyznaczonych punktach rejestracyjnych. Większość z wezwanych została przewieziona do położonego pod miastem głębokiego parowu, zwanego Ba­bim Jarem. Tam hitlerowcy rozstrzelali mieszkańców Kijowa z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1591-1606

  Od czasu poprzedniej wojny austriacko-turec-kiej sporadycznie dochodziło do starć na granicy między osmańską a austriacką częś­cią Węgier, ale w 1591 ich intensywność wzrosła, a przegrana Turków w Bośni w wal­ce z wojskami chorwackimi pod Ossijekiem w 1593 doprowadziła do przekształcenia się tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILONU ZBURZENIE 689 p.n.e

  Plemiona chaldejskie i aramejskie wspomagane przez Elamłtów znad Zatoki Perskiej wznieciły w Babilonii powstanie mające na celu zrzu­cenie zwierzchnictwa asyryjskiego. Powsta­nie to wstrząsnęło asyryjskim imperium, którego królem był wówczas Sanheryb (zm. 681). Sanheryb rozpoczął działania wojenne, aby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1663--1664.

  o podporządkowaniu sobie Sied­miogrodu (patrz SlEDMIOGRODZKO-TURECKA

  wojna 1657-1662) Turcja postanowiła podbić Węgry austriackie. W 1663 jej armia pod dowództwem wielkiego wezyra Fazila Ah-meda Kópriilu Paszy (1635-1676), mająca w swym składzie wojska wołoskie i moł­dawskie podjęła wyprawę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

  W 601 p.n.e. król Judy (południowa Palestyna) zrzucił zwierzch­nictwo Babilonii, które miał po bitwie pod KARKEMISZ, i zawarł przymierze z Egip­tem. W odpowiedzi Babilonia w 598 zajęła Jerozolimę, główne miasto Judy. Nowym królem, z ramienia Babilonii i jej wasalem został w 597 Sedecjasz (wzmian. na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1683--1699.

  Wojnę rozpoczął turecki najazd na Austrię sprzymierzoną z Polską w 1683 (patrz wiednia oblężenie 1683), pogrążył Austrię w wojnie z imperium osmańskim. Polsko-austriackie wojska pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego (1624--1696) wyparły Turków z północno-zachod-nich Węgier w końcu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt

Do góry