Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

  Gdy król Francji Ludwik XIII (1601-1622) ogłosił pełną restytucję katoli­cyzmu w Bearnie i Nawarze, hugenoci (pro­testanci francuscy) z Bearn, prowincji w po-łudniowo-zachodniej Francji, pod dowódz­twem Henryka, księcia Rohan (1579-1638), stawili zbrojny opór. Wojskom Ludwika XIII udało się odzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁEGO LOTOSU BUNT 1796-1804

  Biały Lotos był tajnym stowarzyszeniem buddyj­skim założonym w Chinach w połowie XIV w. Gdy Mandżurowłe napadli na Chiny i zostali władcami kraju (dynastia King panująca w latach 1644-1911), Biały Lotos dążył do obalenia Mandżurów i przywróce­nia poprzedniej dynastii Ming (1368-1644). W 1796 do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1686.

  Au-

  rangzeb (1618-1707), cesarz Indii z dynastii Mogołów, dowiedziawszy się, że brytyjska Kompania Wschodnioindyjska przygotowu­je się do ufortyfikowania miasta Hugli w Bengalu, w północno-wschodnich In­diach, wysłał wojska, które w październiku 1686 zniszczyły miasto. Wojska brytyjskie dokonywały z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA KAMPANIA 1943-1945 (woj­na Chinditów).

  Na początku 1942 Japoń-czyci dokonali inwazji i zajęli Birmę (patrz światowa wojna ii 1939-1945). Odcięli Drogę Birmańską, kluczowy i jedyny szlak z półno­cnej Birmy do Chin. Brytyjski generał Orde Charles Wingate (1903-1944) wyszkolił od­dział składający się z Brytyjczyków, Gur-khów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1756--1757.

  Gdy brytyjska Kompania Wschod­nioindyjska nie zgodziła się na wstrzymanie budowy fortyfikacji Kalkuty, którą rozpoczę­to spodziewając się wybuchu SIEDMIOLET­NIEJ WOJNY, Siradż ud-Daula (1732-1757), nabab Bengalu, po czterodniowej walce zdo­był miasto 20 czerwca 1756. Europejczyków, którzy nie zdołali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1368-1408

  W XIV w. nastąpił podział Birmy na wiele rywalizujących państewek, z których naj­większymi były Awa w Górnej Birmie i Pe-gu w Dolnej Birmie. Państwa te pokonały Taungu (państwo na granicy Awy i Pegu), sąsiadujących z nimi Szanów oraz królestwo Arakan na zachodnim wybrzeżu. W 1368 ministrowie rządu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1763--1765

  Nowy nabab Bengalu Mir Kasim (zm. 1777) dążył do zrzucenia protektoratu brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Bezpośrednim powodem wybuchu wojny 1763 stała się sprawa zwolnienia agentów Kompanii z opłat celnych. W 1763 wojska Kasima próbowały zdobyć Patnę, gdzie znajdowała się faktoria Kompanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1408-1417.

  Pokój między birmańskim królestwem Awa w Górnej Birmie a królestwem Monów, Pegu w Dolnej Birmie, nie trwał długo (patrz birmańska wojna domowa 1368-1408). Król Pegu Razadarit (zm. 1423), który do­konał zwycięskiej inwazji na królestwo Ara­kan na zachodnim wybrzeżu Birmy i umieś­cił tam na tronie swoją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALU WOJNA Z MOGOŁAMI 1749.

  najeździe Persów na stolicę Mogołów Delhi w 1739 (patrz perski najazd na indie mogołów 1738-1739) imperium Mogołów sta­ło się pionkiem w ręku Marathów, potęż­nego ludu hinduskiego przeciwstawiającego się panowaniu Mogołów, oraz wszystkich innych, którzy pragnęli wykorzystać okazję. Pewien...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA 1503-1504.

  Śmierć Jerzego Bogatego (zm. 1503) z rodu Wittels-bachów, barona Bawarii-Landshut, zapo­czątkowała trzyletnią wojnę o jego posiad­łość. Zgodnie z tradycją Landshut powinien przejść w posiadanie innej gałęzi rodu, której głową był Albrecht IV (1467-1508), książę Bawarii-Monachium, jednak obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry