Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1740--1752.

  W czasie gdy birmańscy władcy z dynastii Taungu byli zajęci w Górnej Birmie walkami z najeźdźcami z Manipuru

  (patrz BlRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1714-

  -1749), doszło do powstania Monów, czyli ludu Tailang z Dolnej Birmy przeciw rzą­dom Taungu, powstańcy zdobyli Syriam i wybrzeże zatoki Martaban...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1564--1565

  Setthathirat (1534-1571) władca laotańskiego królestwa Łan Xang, uprzed­nio sprawujący zwierzchnią władzę nad sąsiednim państwem Tajów, Cziang Maj, został wciągnięty w wojnę między królem Ajutthaji, czyli Syjamu, Mahaczakrabarti (zm. 1569), a królem Birmy Bajinnaungiem (1515-1581) z dynastii Taung...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1753--1757.

  Po opanowaniu Awy w Górnej Bir­mie przez Monów, czyli lud Tailang (patrz birmańska wojna domowa 1740-1752), roz­poczęła się walka podjazdowa przeciw rzą­dom Monów, kierowana przez Alaungpaję (1714-1760), władcę Shwebo, który odmó­wił złożenia hołdu królowi Monów Binnji Dali (zm. 1774). Działania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1571--1575.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA PARTYZANCKA 1948-1981.

  Po ustanowieniu na początku 1948 niezależnej republiki związkowej Bir­my (Unia Birmańska) Karenowie, Szanowie wraz z innymi mniejszościami narodowymi wzniecili powstanie mające na celu utwo­rzenie państw autonomicznych. W połu­dniowej części środkowej Birmy do po­wstania przyłączyli się komuniści i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-CHIŃSKA WOJNA 1438--1446.

  Chińska dynastia Ming dążyła do podbicia państewek Szanów w Górnej Bir­mie (patrz MONGOLSKO-BIRMAŃSKA WOJNA

  1299-1300). Wojska chińskie pod dowództwem Wang Ji (zm. 1445) najechały państewka Szanów i początkowo odnosiły sukcesy pod Tagaung. W czasie marszu na Awę, stolicę i siedzibę króla Birmy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMANSKO-CHIŃSKA WOJNA 1658--1661

  Ostatni pretendent z dynastii Ming do tronu Chin, książę Jong Li (zm. 1662), pokonany przez Mandżurów (dynastia King) w 1658, zbiegł z prowincji Junan w południowych Chinach. Król Birmy Pin-dale (zm. 1661) udzielił mu azylu w Sagaing nad rzeką Irawadi, naprzeciwko stolicy Awy w Górnej Birmie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1599

  Za

  panowania Nanda Bajina (zm. 1599) doszło do osłabienia państwa Taungu w wyniku toczącej się SYJAMSKO-BIRMAŃSKIEJ WOJNY 1593-1600 oraz najazdów króle­stwa Arakan (obecnie zachodnie wybrzeże Birmy). W 1599 bracia Nandy Bajina - za­rządcy Awy, Prome (Pji) i Taungu - pod­nieśli wspólnie bunt przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA SUKCESYJNA 1778--1779.

  Wraz ze śmiercią bawarskiego elek­tora Maksymiliana III Józefa (1727-1777) wygasła bawarska linia Wittelsbachów. Księstwo bawarskie przejął Karol Teodor (1724-1799), elektor Palatynatu. Bez żad­nego prawnego uzasadnienia Karol Teodor zawarł porozumienie z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Józefem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt

Do góry