Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BISKUPÓW WOJNA PIERWSZA 1639.

  Nacis­kani przez króla Anglii Karola I (1600--1649) i arcybiskupa Williama Laudera (1573-1645) szkoccy biskupi usiłowali w 1637 wprowadzić do Kościoła szkockiego nowy „Modlitewnik powszechny". Prezbi-terianie stawili opór, a w lutym 1638 przyjęli National Covenant - ślubowanie zachowania wierności własnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA REBELIA 976-989

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1094.

  Za

  panowania energicznego cesarza Aleksego I Komnenosa (1048-1118) Scytowie, Turcy seldżuccy i Normanowie dokonywali częs­tych najazdów na cesarstwo bizantyjskie, wojska cesarstwa odpierały te ataki (patrz

  BlZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1064-1081, NOR-

  mańsko-bizantyjskie wojny). Chcąc utrzy-mać imperium w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1764.

  W 1763 trzecim królem birmańskiej dyna­stii Konbaung został Hsinbjuszin (zm. 1776). Jego poprzednikami byli starszy brat i ojciec Alaungpaju (1714-1760), za­łożyciel dynastii. Hsinbjuszin prowadził zdobywczą politykę, podjął wyprawę na zachód, na hinduskie państwo Manipur; do grudnia 1764 Birmańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1770

  Birmański generał Maha Thihathura zgo­dził się na proponowane przez Chińczyków warunki pokojowe i po zakończeniu BIR-MAŃSKO-CHIŃSKIEJ WOJNY 1765--1769 pozwolił im na powrót do kraju. Obawiał się jednak stanąć przed swoim królem, Hsinbjuszinem (zm. 1776), który mógł go skazać na śmierć za zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1714--1749.

  Radża, czyli książę Gharib Nawaz z Manipuru (państwo w północno-wschod-nich Indiach) wysłał swoich wojowników, w większości jazdę, na południowy wschód w celu najazdu i spustoszenia sąsiedniej Górnej Birmy, nieudolnie w tym czasie rządzonej. Manipurczycy podstępem wzięli do niewoli kilka tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1381--1592

  Po śmierci króla Birmy Bajinnunga (1515-1581), który w 1575 narzucił Laosowi status zbliżony do statusu wasala, Laotań-czycy podjęli próbę zrzucenia birmańskiego jarzma. W czasie wojny Birmy z Syjamem (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584--1592) partyzanci laotańscy atakowali Bir-mańczyków. W 1592 Laos...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1755--1758.

  Utalentowany wódz birmański, Alaungpaja (1714-1760) chciał pomścić zni­szczenia, jakich dokonali Manipurczycy w czasie najazdów na Górną Birmę, zwłasz­cza w 1738 na stolicę Awę. Jego wojska najechały Manipur (państwo w północno--wschodnich Indiach sąsiadujące z Birmą) i pozostawiły tam swój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-CHIŃSKA WOJNA 1765--1769.

  Król Birmy Hsinbjuszin (zm. 1776) prowadził zdobywczą politykę, dokonywał także wypadów na terytorium Chin. Zanie­pokojony tą polityką cesarz chiński Czujen Lung (1711-1799) wysłał do Birmy ogrom­ną armię, która zdobyła większą część wschodniej Birmy. Nie zrażeni niepowo­dzeniami, Birmańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1558

  Cziang Maj (północno-zachodni Syjam), królestwo Tajów okupowane przez Laos, nasyłało agentów do Górnej Birmy, którzy podburzali tam tubylcze plemiona Szanów i pomagali buntownikom. W odwecie w kwietniu 1556 król Birmy Bajinnaung (1515-1581) z dynastii Taung najechał i po­dbił królestwo Cziang Maj. Z pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt

Do góry