Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 645-656.

  Gdy kalif Osman (zm. 656) po­zbawił władzy gubernatora Aleksandrii Am-ra ibn al-Assa (zm. 664) doszło do powstania probizantyjskiego w tym mieście w 645. Jednakże Amur został przywrócony na swe stanowisko, pobił Bizantyjczyków pod Ni-kin i 646 zdobył Aleksandrię. Muzułmanie wznowili najazdy na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bizantyjska wojna domowa 1321--1328.

  Bizantyjski cesarz Andronikos II Paleolog (1260-1332) pozbawił tronu swo­jego wnuka, Andronikosa III Paleologa, zbuntowanego młodzieńca, który przez przypadek spowodował śmierć swojego bra­ta. W 1321 Andronikos młodszy, wspierany przez potężnych możnowładców bizantyj­skich niezadowolonych z wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 668-679.

  Kalif Muawija (602P-680) podjął na nowo podbój cesarstwa bizantyjskiego (patrz bizantyjsko-muzułmańska wojna 645-656). W 668 armia muzułmańska zdobyła miasto Chalkedon nad Bosforem, naprze­ciwko Konstantynopola (Stambuł). W na­stępnym roku muzułmanie przeprawili się przez cieśninę, by zaatakować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1341--1347.

  Jan Kantakuzen (1292-1383) został mianowany regentem cesarza Jana V Paleologa (1332-1391), który był zbyt młody, by przejąć rządy po śmierci ojca, Andronikosa III Paleologa (1296-1341). Ale Kantakuzen chciał sam objąć tron i 26 października 1341 ogłosił się cesarzem Janem VI. Zawarł sojusz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1352--1355.

  Cesarz bizantyjski Jan VI Kantaku­zen (1292-1383), który zdobył tron w 1341 (patrz bizantyjska wojna domowa 1341-1347), usiłował na trwałe zjednoczyć cesarstwo. Gdy Jan VI rozpoczął walkę z Turkami napadającymi na Trację i Mace­donię (patrz BlZANTYJSKO-TURECKA WOJNA

  1359-1399), pozbawiony tronu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-AWARSKA WOJNA 595-602

  Awarowie, lud turecki, który osiedlił się w pobliżu Wołgi, najeżdżali Półwysep Bał­kański będący wtedy pod panowaniem ce­sarstwa bizantyjskiego. Najazdy zmusiły cesarza bizantyjskiego Maurycjusza (ok. 539-602) do rozpoczęcia działań przeciw Awarom. W 601 generał Priskos pobił ich w bitwie pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1207--1211

  W 1204 krzyżowcy zdobyli i spląd­rowali Konstantynopol (Stambuł) (patrz krucjata czwarta 1202-1204) i z ziem cesar­stwa bizantyjskiego utworzyli cesarstwo ła­cińskie. Nie pobite przez nich resztki cesar­stwa bizantyjskiego rozpadły się na trzy niezależne państwa: cesarstwo Trebizondy nad Morzem Czarnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bizantyjska wojna domowa 1222--1242

  Usiłując wskrzesić cesarstwo bizan­tyjskie, dwa rywalizujące, niezależne pań­stwa greckie, cesarstwo nicejskie i Epir prowadziły walki między sobą oraz z cesar­stwem łacińskim (patrz łacińskiego i bi­zantyjskiego cesarstwa wojna druga 1224-1237). W walce o władzę w cesarstwie nicejskim Jan III (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1259.

  Mi­chał VIII Paleolog (1225-1285), regent pra­wowitego następcy na tronie cesarstwa nicej­skiego, Jana IV Laskarisa (1250P-1300?), w 1259 ogłosił się cesarzem. Posłał następ­nie wojska dla obrony miasta Tessaloniki (Saloniki), zdobytego przez cesarstwo nicej­skie w 1246, ale w 1259 obleganego przez wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1613

  elipe de Brito y Nicote (zm. 1614), jeden z najwybitniejszych najemników portugal­skich w Birmie, zaczął przekształcać por­tugalski fort w Syriamie, w Dolnej Birmie, w bazę dla kolonii portugalskiej (patrz birmańska wojna domowa 1599). De Brito łupił świątynie buddyjskie i zmuszał Bir-mańczyków do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry