Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BROWNA NAPAP NA HARPERS FERRY 1859

  Amerykański abolicjonista John Brown (1800-1859) zamierzał uzbroić niewolników i stworzyć w górach bazę, w której mogliby znaleźć schronienie zbiegli Murzyni i skąd mogliby prowadzić działalność powstańczą. Na początek Brown i 21 jego zwolenników, między innymi jego trzech synów i pięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1261--1265.

  Bułgaria pozostawała pod panowa­niem cesarstwa bizantyjskiego od około 1018 do 1185, wówczas powstanie zmusiło Bizancjum do uznania niepodległości Buł­garii. Dążąc do ponownego podboju Buł­garii, w 1261 Bizancjum rozpoczęło wojnę i zdobyło bułgarskie porty Anchialos i Me-sembrię. W 1265...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRETOŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1341--1365.

  Po bezpotomnej śmierci księcia Bretanii, Jana III jego brat przyrodni, Jan z Montfort (zm. 1345) szukał poparcia dla swych roszczeń do tronu bretońskiego u króla Anglii Edwarda III (1312-1377), a mąż siostrzenicy Jana III, Karol z Blois - u króla Francji Filipa VI (1293-1350). Starania te stały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRASYDASA NAJAZD 424-423.

  Koszty pro­wadzenia drugiej (wielkiej) PELOPONES-KIEJ WOJNY zmusiły Kleona (zm. 422), wodza Aten, do potrojenia danin płaconych przez sprzymierzeńców tego miasta-państwa (424). Olint na Półwyspie Chalcydyckim oraz inne sojusznicze miasta zbuntowały się i zwróciły do Sparty o pomoc. Król Sparty wyprawił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1822-1825

  W czasie wojny na PÓŁWYS­PIE IBERYJSKIM, po inwazji Napoleona Bonaparte (1769-1821) na Portugalię, por­tugalska rodzina królewska uciekła do Rio de Janeiro w Brazylii, które stało się siedzibą rządu portugalskiego. Król Jan VI (1769--1826) zapoczątkował tam reformy, między innymi zrównał status...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKIE POWSTANIE 1893-1895.

  Ge­nerał Manuel Deodoro da Fonseca (1827--1892) kierował bezkrwawym przewrotem wojskowym (1889), który doprowadził do obalenia cesarza i ustanowienia republiki federalnej. W1891 Fonseca został wybrany na pierwszego prezydenta republiki, jednakże w tym samym roku silna opozycja przeciwko jego dyktatorskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKI PRZEWRÓT 1930

  Wybory prezydenckie w 1930 przypadły na okres niezadowolenia społecz­nego, spowodowanego ogólnoświatowym wielkim kryzysem i brakiem popytu na kawę. Urzędujący prezydent Washington Luiz Pereira de Souza (1869-1957) wyzna­czył współziomka paulistę (mieszkańca Sao Paulo) Julio Prestesa (1898-1946) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAZYLIJSKI PRZEWRÓT 1964

  Prezydent Joao Goulart (ur. 1918), który stał na czele rządu o orientacji lewicowej, cieszył się poparciem Związku Marynarzy Floty Han­dlowej i Wojennej i innych związków zawo­dowych. 25 marca 1964 około 1400 maryna­rzy floty handlowej i wojennej zajęło budy­nek związków zawodowych, protestując w ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRABANCKIE POWSTANIE 1789-1790

  Ce­sarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Jó­zef II (1741-1790) z austriackiej dynastii Habsburgów, wprowadził w austriackich Niderlandach zasadnicze zmiany w adminis­tracji i Kościele, wywołując tym wrzenie wśród konserwatywnych i katolickich przy­wódców. Pod koniec 1789 księstwo Braban-tu (obecnie część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDEAUX UPADEK 1453

  Po oblężeniu

  Orleanu (patrz orleanu oblężenie 1429) nie podpisano traktatu pokojowego, wobec czego Francja, dzięki przymierzu z Burgun-dią z 1435, powstaniu w angielskich posiad­łościach we Francji i rozejmowi w latach 1444-1449, umocniła, zreorganizowała i zre­formowała rząd i wojsko. W 1449...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry