Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 610-614

  W VII w. Półwysep Koreański podzielony był między trzy królestwa; na północy znajdowały się Kogurio i Pekdze, które utrzymywały ścisłe związki z Chinami i kie­dyś płaciły im daninę. Chiński cesarz Yang Di (580-618) z dynastii Sui postanowił odnowić tę zależność i wysłał posłów do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 645-647.

  Chiński cesarz Tai Zong (597-649) z dynas­tii Tang pragnął poszerzyć terytoria cesar­stwa i przyłączyć Półwysep Koreański. W 645 wprowadził dużą armię do północ­nego królestwa koreańskiego, Kogurio. Zwyciężył w kilku bitwach i zdobył niektóre z miast, nie zdołał jednak przed nadejściem zimy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-KOREAŃSKA WOJNA 660-668

  Wojnę na Półwyspie Koreańskim rozpo­częły północne królestwa Kogurio i Pekdze, które połączyły wojska, by wspólnie napaść na wiecznego rywala na południu, królestwo Silla. Silla poprosiła o pomoc chińskiego cesarza Gao Zonga (628-683); cesarz z chę­cią wysłał wojska, gdyż pragnął zagarnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-INOYJSKI SPÓR GRANICZNY 1959-1962.

  Od odzyskania niepodległości Indie twierdzą, że obowiązuje granica pań­stwowa wytyczona przez Wielką Brytanię, jednak Chiny stoją na stanowisku, że gra­nica ustalona przez mocarstwo imperiali-styczne jest nieważna i powinna być przed­miotem negocjacji. Obszar sporny leży na płaskowyżu Aksaj-Chin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKI PODBÓJ NAM VIETU 111 p.n.e.

  Około 500 p.n.e. chińscy kupcy zaczęli podróżować na południe, na tereny obec­nego Wietnamu; w okresie panowania dy­nastii Qin (221-207) w pobliżu Hanoi Chiń­czycy zbudowali warownie. Region ten zo­stał podbity przez chińskiego renegata, ge­nerała Czao Tuo (Trieu Da) (zm. po 208) i wcielony do nowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 907-939

  Gdy po upadku dynastii Tang (907) w Chi­nach zapanowała anarchia, Annam („uspo­kojone południe" - nazwa chińska, zniena­widzona przez mieszkańców), wówczas pro­wincja chińska, rozpoczął walkę o niepod­ległość. Annamczycy uzyskali już w 906 prawo wyboru własnego gubernatora (a póź­niej wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1057-1061

  Chińskie wojska zaatakowały niepodległe państwo Viet Dai (północna część Wiet­namu), które Chińczycy pogardliwie nazy­wali Annam („uspokojone południe"). Woj­ska obrońców zatrzymały Chińczyków u uj­ścia Czerwonej Rzeki. Wojna trwała cztery lata, ostatecznie wyparto Chińczyków z ob­szarów Viet Dai...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1075-1079

  Chińska dynastia Sung dążyła do zabez­pieczenia granicy z Viet Dai, czyli An-namem (północna część Wietnamu). Chiń­czycy, sprzymierzeni z Czamami i Khmera-mi, zaatakowali niepodległe państwo Viet Dai, przeżywające pod rządami dynastii Ly okres rozkwitu. Wietnamczycy (Annamczy­cy) ponieśli klęskę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1883-1885.

  Od początku lat sześćdziesiątych XIX w. Francuzi powoli rozszerzali strefę wpływów w Kochinchinie (południowy Wietnam), Annamie (środkowy Wietnam) i Kambodży. Regiony te wchodziły nominalnie w skład cesarstwa chińskiego. W 1882 król Annamu zwrócił się do Chin, by pomogły mu w po­wstrzymaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA WOJNA DOMOWA 1945-1949.

  Po klęsce Japonii w ŚWIATOWEJ WOJ­NIE II i wyparciu jej wojsk z Chin zarówno chińskie wojska komunistyczne z północy, jak i kuomintan-gowskie z południa usiłowały jak najszybciej zająć tereny okupowane wcześniej przez Japończyków. Samoloty amerykańskie prze­transportowały tysiące żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 645

  praca w formacie txt

Do góry