Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  CHMIELNICKIEGO POWSTANIE 1648-1654.

  Po unii lubelskiej (1569) na Ukrainie nad­dnieprzańskiej doszło do polonizacji dużej części szlachty ukraińskiej, szczególnie mag-naterii. Stopniowo rolę przywódcy Ukraiń­ców przejmowała Kozaczyzna zaporoska tworząca autonomiczną organizację wojs­kową. Kozacy dokonywali samowolnych napadów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 763-821.

  Wykorzystując wewnętrzne kłopoty Chin, Tybetańczycy dokonywali ciągłych najaz­dów na zachodnie prowincje cesarstwa. W jednym z pierwszych wypadów zdołali dotrzeć do stolicy w Cz'angan (Xian), zdo­byli miasto i splądrowali je. Terroryzowali przygraniczne tereny, dokonując poważnych zniszczeń, paląc i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORASANU POWSTANIE 806-809

  Kalif abbasydzki Harun ar-Raszid (766-806) udał się do perskiej prowincji Chorasan, by wyjaśnić skargi dotyczące despotycznych rządów gubernatora Alego ibn Isy ben Ma-hana. Ar-Raszid został przez gubernatora obsypany podarkami. Nie stwierdziwszy uchybień w sprawowaniu władzy, kalif za­twierdził Mahana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1979

  Ko­munistyczne Chiny popierały Wietnam Północny w walce przeciw Wietnamowi Południowemu i Stanom Zjednoczonym (patrz wietnamska wojna 1955-1975). Do znacznego wzrostu napięcia w stosunkach wietnamsko-chińskich doszło po zacieś­nieniu przez Wietnam więzi ze Związkiem Radzieckim, najeździe Wietnamu na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIOGGIA, WOJNA O CHIOGGIĘ 1378--1381.

  Rywalizujące ze sobą w handlu ze Wschodem Wenecja i Genua wznowiły wa­lki (patrz wenecko-genueńska wojna 1350-1355) po zapewnieniu sobie pomocy sprzymierzeńców, Wenecja - Mediolanu, a Genua - Węgier. W 1379 Genueńczycy pod dowództwem admirała Luciano Dorii wtargnęli na tereny państwa weneckiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPÓW ANGIELSKICH POWSTANIE 1381

  Zaraza i trudności go­spodarcze w czasie STULETNIEJ WOJNY bardzo ciężko dotknęły chłopów angiel­skich. Próby ograniczania zarobków roz­gniewały najemnych robotników. Chłopi domagali się zamiamy pańszczyzny i in­nych świadczeń na czynsz. Wzburzenie wywołał podatek pogłówny nałożony przez Jana z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPÓW RUMUŃSKICH POWSTANIE 1907.

  W 1881 obwołano Rumunię króles­twem; teoretycznie był to kraj o ustroju demokracji przedstawicielskiej, w rzeczywis­tości wpływy w kraju mieli mieszkańcy miast, a skomplikowane przepisy nie po­zwalały ubogim mieszkańcom wsi, zwłaszcza bezrolnym, na korzystanie z praw wybor­czych. Sytuacja gospodarcza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 1750- -1751.

  Od wieków chińscy cesarze popierali dalajlamów uznając, że jest to najlepszy sposób na uniknięcie walk na zachodniej granicy Chin. Na początku XVIII w. Chiń­czycy osadzili w Lhasie, stolicy Tybetu, dwóch rezydentów zwanych am-ban. W 1750 am-banowie zaaranżowali zabójstwo tybetańskiego regenta; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-JAPOŃSKA WOJNA 1894-1895

  W czerwcu 1894 w Korei południowej wy­buchło powstanie przeciw rządowi i monar­chii kierowane przez Stowarzyszenie Tong-hak. Rząd pośpiesznie zwrócił się do Chin i Japonii (rywalizujących o wpływy w Korei) o pomoc w zdławieniu powstania. Do Korei przybyły wojska chińskie i japońskie, po stłumieniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-JAPOŃSKA WOJNA 1937-1945.

  Przez wiele lat Japończycy rozszerzali swe wpływy w Mandżurii (północno-wschodnie Chiny), aż wreszcie założyli tam marionet­kowe państwo pod nazwą Mandżukuo. Ja­pończycy rozciągnęli swoje wpływy również na prowincje położone na północ od Chiń­skiego Muru, a generał Czang Kaj-szek (1886-1975)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /3 114

  praca w formacie txt

Do góry