Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  CZARNEJ SOTNI NAPADY 1906-1911

  W czasie ROSYJSKIEJ REWOLUCJI 1905 powstał Związek Narodu Rosyjskiego - taj­ne, reakcyjne, antysemickie ugrupowanie, nieoficjalnie popierane przez rząd, powsze­chnie nazywane czarną sotnią. Czarna sot-nia, złożona głównie z właścicieli ziemskich, zamożnych chłopów, urzędników i poli­cjantów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZADU PODBÓJ PRZEZ FRANCJĘ 1897--1914

  W końcu XIX w., w czasie podziału Afryki przez państwa europejskie, między Francją, Niemcami i Wielką Brytanią trwała rywalizacja o to, które z nich dotrze pierw­sze do jeziora Czad, mającego w ich opinii duże znaczenie ekonomiczne. Pierwsza do­tarła tam Francja (1897) i objęła władzę nad wschodnim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECH l PALATYNATU WOJNA 1618-1623

  Protestancka szlachta czeska domagała się od Habsburgów swobód religijnych. 23 maja 1618 rozgniewani deputowani protestanccy wyrzucili przez okno na Hradczanach w Pradze trzech wysłanników cesarskich (defenestracja praska) i ustanowili niezależ­ny rząd. Wydarzenie to stało się początkiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CULPEPERA REWOLTA 1677-1679.

  Kolo­niści północnej Karoliny stawiali opór administracji tej kolonii złożonej z właś­cicieli ziemskich, która stosując angielskie prawa handlowe, nakładała ogromne cła na towary i pozwalała na handel tylko z Anglią. W grudniu 1677 koloniści pod dowództwem Johna Culpepera obalili ad­ministrację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYDA PODBÓJ WALENCJI 1089-1094

  W czasie ALMORAWIDÓW PODBOJU ARABSKIEJ HISZPANII Rodrigo Diaz de Bivar, znany pod imieniem Cyd (el Cid Campeador) (1040P-1099), niezależny ry­cerz hiszpański, którego nominalnym se­niorem był Alfons VI (1030-1109), król Kastylii i Leonu, usiłował opanować nie­podległe królestwo Maurów (hiszpańskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROMWELLA KAMPANIA IRLANDZKA 1649-1650

  Angielska Rada Stanu skierowa­ła w 1649 Olivera Cromwella (1599-1658) na czele armii do Irlandii (patrz angielska wojna domowa druga 1648-1651). Rojaliści pod wodzą markiza Ormonda, pobici przez wojska protestanckiego gubernatora Dublina pod Rathimes, wycofali się na północ do Droghed. Obiegł ją Cromwell...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMUNEROS POWSTANIE W HISZPANII 1520-1521

  Powszechne niezadowolenie z despotycznych rządów króla Karola I (1500-1558) przekształciło się w powstanie comuneros, hiszpańskich zwolenników rzą­dów konstytucyjnych i demokratycznych. Ruch comuneros (szlachta, mieszczaństwo

  1 radykałowie) rozpadł się wkrótce na od­dzielne ugrupowania, szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROMWELLA KAMPANIA SZKOCKA 1650--1651

  Szkoci, którzy wydali Anglikom (1646) króla Karola I (1600-1649) (patrz angielska wojna domowa druga 1648--1651), byli wstrząśnięci jego egzekucją (w Whitehall, w Londynie, 1649). Archibald Campbell markiz Argyll, przywódca Szko­tów, w 1649 proklamował syna Karola I kró­lem Karolem II (1630-1685). W 1650...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMUNEROS POWSTANIE W NOWEJ GRA­NADZIE 1781.

  W Nowej Granadzie (Ko­lumbia, Panama, Wenezuela i Ekwador) władze hiszpańskie dążyły do powiększenia dochodów króla poprzez ściągnięcie siłą zaległych podatków oraz podwyższenie po­datku od tytoniu i alkoholu. Działania te doprowadziły do wrzenia i wybuchu roz­ruchów w Socorro w marcu 1781. Wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUKIERNICZA WOJNA 1838.

  W pierwszych latach istnienia Republiki Meksyku, w cza­sie toczącej się wojny domowej, dochodziło często do niszczenia mienia cudzoziemców, którzy nie mogąc uzyskać odszkodowania od Meksyku, zwracali się o pomoc do swo­ich rządów. Francuski cukiernik odwołał się do króla Francji Ludwika Filipa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt

Do góry