Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KONFLIKT ZBROJNY W CZECZE-Nll 1994-1996.

  Do 1991 Czeczenia wcho­dziła w skład Czeczeno-Inguskiej Autono-micznej SRR, która była częścią składową Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Po oddziele­niu się od Inguszetii Czeczenia jesienią 1991 ogłosiła niepodległość (Inguszetia po­została republiką w składzie Federacji Ro­syjskiej). Głową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEJENÓW l ARAPAHÓW WOJNA 1864--1868.

  Przez kilka lat Indianie - Czejeno-wie i Arapahowie - dotrzymywali porozu­mienia, które ich wodzowie podpisali w 1861, nie mogli jednak zdobyć środków do życia na lichych ziemiach wyznaczo­nych im na rezerwat na Terytorium Ko­lorado. W 1864 kilku osadników oskarżyło Indian o kradzież bydła, na co oddział...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEJENÓW WOJNA 1878.

  Po porażce ich sojuszników przesiedlono Siuksów (patrz siuksów wojna 1876-187?) i północnych Cze­jenów na południe, do rezerwatu na terenie obecnej Oklahomy. Wiodło im się tam nędznie. We wrześniu 1876 ich wodzowie Tępy Nóż i Mały Wilk uciekli z rezerwatu razem z 300 wojownikami. Przedarli się na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEROKEZÓW WOJNA 1760-1762.

  India­nie Czerokezi, zamieszkujący Karolinę Pół­nocną i Południową, należeli do najlepiej rozwiniętych cywilizacyjnie plemion indiań­skich w Ameryce Północnej. Początkowo odnosili się przychylnie do białych osad­ników, ale później ich wódz, Mały Cieśla, nakłonił ich do obrony terenów przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONYCH BRWI POWSTANIE 17 n.e.

  Wang Mang (33 p.n.e.-23 n.e.), siostrzeniec cesarzowej z dynastii Hań w Chinach, przez 10 lat był regentem, po czym usunął z tronu małoletniego cesarza i sam został cesarzem. Wprowadził radykalne reformy, np. cała ziemia miała się stać własnością cesarza, ograniczał niewolnictwo i wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZADU WOJNA DOMOWA 1965-1994.

  Na

  północy Czadu zamieszkują koczujący arab­scy hodowcy bydła wyznania muzułmań­skiego, na południu - rolnicy, chrześcijanie i poganie z murzyńskiego plemienia Bantu. W 1965 Arabowie z północy uznali, że są dyskryminowani przez rząd, którego człon­kami byli w większości mieszkańcy połu­dnia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMÓW WOJNA DOMOWA 1150-1160.

  Po uzyskaniu zwycięstwa nad Khmerami (patrz khmerów i czamów wojna 1144-1150) panowanie Dżaji Hariwarmany I (zm. 1166 lub 1167), władcy państwa Czampa (środ­kowy Wietnam), zostało zagrożone rewoltą jego szwagra Wamsaradżi (zm. 1150?), któ­rego poparły górskie plemiona Czamów. W 1150, po poniesionej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNA WOJNA 1804-1830.

  Żołnierze i osadnicy europejscy na Ziemi van Dieme-na (Tasmania) nękali rdzenną ludność tas-mańską, przejęli także cenne tereny łowiec­kie należące do tubylców. W 1804 w czasie polowania biali zaatakowali i zabili kilku tubylców, co spowodowało wybuch długo­trwałej „wojny buszu", w wyniku której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

  Na

  początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNEJ PLAMY WOJNA 1904-1909

  Plan­tatorzy ciemnego tytoniu w najbardziej wy­suniętym na zachód i południowy zachód regionie Kentucky, zwanym czarną plamą, sprzeciwili się monopolistycznym prakty kom przedsiębiorstw skupujących tytoń, które opanowały rynek i dyktowały ceny. Stowarzyszenie plantatorów tytoniu usiłowa­ło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry