Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l ĆOLÓW WOJNY ok. 990-1070

  Około 850 napór Pallawów i Ćalukjów na południowy kraniec Indii doprowadził do wzrostu znaczenia wskrzeszonej dynastii Ćolów. Niegdyś Ćolowie byli wasalami kró­lestwa Andhra w środkowych Indiach, ist­niejącego w okresie poprzedzającym dynas­tię Guptów. W 850 państwo Ćolów było jednym z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l PALLAWÓW WOJNY 670-975

  Dynastia Pallawów, którzy pokonali w 642 zachodnią dynastię Ćalukjów (patrz ćaluk­jów dynastii wojny 543-055), po upadku dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-457) stała się jedną z trzech dynastii rywalizujących o dominację w In­diach. Zachodni Ćalukjowie uniemożliwiali Pallawom wejście...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1448-1451

  Jerzy z Podebradów (1420-1471) przywód­ca utrakwistów, umiarkowanych zwolen­ników husytyzmu, występował przeciw partii habsburskiej, która popierała kan­dydaturę na tron czeski Władysława V Po-grobowca Habsburga (1440-1457). Włady­sław jako małoletni pozostawał pod opieką króla Niemiec Fryderyka III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1465-1471

  Pa­pież Pius II (1405-1464) w 1462 unieważnił Kompakty, porozumienie katolicko-utrakwi-styczne (utrakwiści stanowili umiarkowany odłam husytyzmu) (patrz husyckie wojny 1419-1436). Król Czech Jerzy z Podebradów (1420-1471), utrakwista, stracił poparcie czeskich wielmożów katolickich, którzy w 1465 utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1260-1270

  Obaj królowie - czeski, Przemysł II Wielki (1230?-1278) i węgierski, Bela IV (1206--1270), dążyli do opanowania księstw Aus­trii i Styrii, należących do potężnego aus­triackiego domu Babenbergów od 1192 do śmierci w 1246 ostatniego męskiego potom­ka tej linii. Walki czesko-węgierskie zakoń­czył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1468-1478

  Czescy zwolennicy Habsburgów odnosili się wrogo do króla Jerzego z Podebradów (1420-1471), przywódcy ugrupowania na­rodowego. Katoliccy wielmoże utworzyli organizację opozycyjną (patrz czeska woj­na domowa 1465-1471). Papież Paweł II (1417-1471) obłożył Jerzego klątwą i poparł czeskich katolików...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTEROSTRONNEGO PRZYMIERZA WOJNA 1718-1720

  Król Hiszpanii Filip V (1683-1746), wnuk króla francuskiego Lud­wika XIV (1638-1715), pragnął dla siebie korony francuskiej. Dążenie to skrycie pod­sycał jego pierwszy minister, kardynał Giu-lio Alberoni (1664-1752). Natomiast druga żona Filipa, ambitna Elżbieta Farnese (1692-1766) z Parmy, uważając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA PODBOJE 1190-1927

  Temudżyn (właściwe imię Czyngis-chana, 1167?-1227), urodził się jako syn wodza bliżej nie znanego plemienia mongolskiego. Ojciec jego został otruty przez Tatarów; Temudżyn miał wówczas 9 lat; został opusz­czony przez swoje plemię; opiekował się matką i rodzeństwem, kształtował swą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1390-1419

  Wacław IV (1361-1419), król Czech i Nie­miec oraz cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego zakończywszy ostatecznie w 1389 wojnę ze SZWABSKIM ZWIĄZKIEM MIAST, zostawił w dużej mierze sprawy Niemiec ich własnemu biegowi; od tej chwili spędzał większość czasu w Pradze. Został wciągnięty w wojnę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWAZJA ZSRR NA CZECHOSŁOWACJĘ 1968.

  Na początku 1968 słowacki przywódca Aleksander Dubczek (1921-1992) został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Na­stąpił krótki okres liberalizacji, zwany Pra­ską Wiosną. Dubczek usiłował wprowadzić bardziej demokratyczne rządy; zniósł cen­zurę prasy, nawiązał bliższe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt

Do góry