Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MASAKRA W DEERFIELD 1704.

  W nocy, 29 lutego 1704 grupa 50 francu­skich żołnierzy i około 200 sprzymierzo­nych z nimi Indian napadła na śpiące Deerfield, małe miasteczko na zachodniej granicy Massachusetts. Zabili 50 ludzi, a 111 uprowadzili do Kanady. W drodze wielu jeńców zmarło, ostatecznie po negocjacjach pozwolono 60 osobom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA PRZECIW HARSZY 620

  Po upadku dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-407) Harsza (Harsza-wardhana) (ok. 590-647), książę królestwa Sthanwiśwara w pobliżu Delhi, podjął drugą w historii próbę zjednoczenia Indii. Jako były wasal Guptów miał nadzieję połączyć dawne ich posiadłości. Po objęciu tronu w 606...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆITRAL, KAMPANIA W ĆITRALU 1895.

  Tu­bylcy z Ćitralu (najdalej na północ położony region w Pakistanie) odnosili się wrogo do Brytyjczyków, którzy tam wkroczyli i zało­żyli swoje przedstawicielstwo (1889). W 1895 w wyniku zamachu stanu stracił życie władca regionu, a zwycięzcy dążyli do usunięcia przedstawiciela Wielkiej Brytanii; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l RASZTRAKUTÓW WOJNY 752, 973-975.

  Jedną z konsekwencji wojen mię­dzy Pallawami a zachodnimi dynastiami Ćalukjów w Indiach (patrz ćalukjów i pal­lawów wojny 670-975) było stopniowe słab­nięcie Ćalukjów i wzrost sił ich wasali, dynastii Rasztrakutów. W połowie VIII w. Rasztrakutowie stali się tak potężni, że w 752 - za panowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM DY­NASTII KIN 1211-1215.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA DOMOWA 1180-1189

  W chwili śmierci Mahmuda z Ghazni (1030) zachodnia dynastia Ćalukjów panowała nad ogromnymi terytoriami sięgającymi od Ka-thiawar do rzeki Kryszny (Kistny) w In­diach południowych. Na wschodzie posiad­łości dynastii graniczyły z terenami wschod­niej dynastii Ćalukjów, a na południu się­gały do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM SI SIA PIERWSZA 1206-1209.

  Państwo Si Sia położone na południe od pustyni Gobi i na zachód od królestwa dynastii Kin, było najsłabszym państwem chińskim. Si Sia, w którym rządy sprawowali Tanguci, z po­chodzenia Tybetańczycy, buddyści, było państwem wojowniczym. Tanguci dokony­wali napadów na przygraniczne tereny ce­sarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA DOMOWA ek. 1156--1181

  W królestwach Indii toczyły się stale walki o władzę, szczególnie silne w regionie Dekanu, gdzie panująca dynastia posiadała w podporządkowanym królestwie raczej wpływy niż władzę, co było następstwem rozluźnienia więzów feudalnych. Królestwo wasalne miało w razie potrzeby dostarczać wojska i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA ZDOBYCIE PEKINU 1215

  W początkach swej historii Pekin znany był pod różnymi nazwami; Chińczycy na­zywali miasto Yanking i Yanzhu; Kubilaj--chan (1216-1294), władca mongolski, na­zywał je Tai-Du, Turcy - Chanbałyk, stąd Marco Polo (1254P-1324?), wenecki po­dróżnik, który przybył do miasta w 1266, nazywał je Cambulac lub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW DYNASTII WOJNY 543-655.

  Upadek dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-457) wtrącił Indie w stan chaosu i stał się przyczyną zażartych walk o władzę w różnych regionach kraju. Najwcześniej wybuchły walki między mały­mi państwami na równinie Dekanu, w środ­kowej części Indii. Zdobywca tych ziem pochodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 726

  praca w formacie txt

Do góry