Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DACKO-RZYMSKA WOJNA PIERWSZA 1O1--102

  W 101 cesarz rzymski Trajan (53-117) osobiście dowodził wyprawą do Dacji (na terytorium obecnej Rumunii), ponieważ uznał, że butny król tego kraju, Decebal (zm. ok. 107) zagraża bezpieczeń­stwu prowincji rzymskich położonych na południe od Dunaju. Dakowie stawili Rzy­mianom silny opór, ale mimo to w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

  Wieści

  0 bogactwach południowych Indii wzbu­dzały pożądanie nie tylko Ali-ud-Dina, dru­giego sułtana Delhi z dynastii Childżich(1296-1316), ale także jego wielkorządcy,Malika Kafura, pochodzącego z Ghoru ge-nerała-niewolnika, gdyż ekspansyjna poli­tyka sułtanatu i jego obrona pochłaniałyogromne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAHOMEJU l FRANCJI WOJNA PIERWSZA 1889-1890

  W 1889 Brytyjczycy i Francuzi podpisali porozumienie, na mocy którego miasto Cotonou na wybrzeżu Dahomeju (Benin) w Zachodniej Afryce zostało prze­kazane przez Wielką Brytanię Francji. Mie­szkańcy Dahomeju zaatakowali wojska Francuzów lądujące w Cotonou. Doszło do zaciętych walk. W armii dahomejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY l DŹAUNPUREM ek. 1414-1493

  W 1394 w czasie walk o tron w Delhi (Indie) pro­wadzonych przez dwóch rywalizujących suł­tanów z dynastii Tughlaków, dynastia Szar-ków z Dźaunpuru ustanowiła sułtanat mu­zułmański, nie uznający zwierzchnictwa Delhi. Wojna domowa w 1397 nie pozwoliła dynastii Tughlaków przeciwstawić się temu, a TIMURA...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANII WOJNA Z POŁABIANAMI 1160-1169.

  W okresie gwałtownych konfliktów wewnętrznych w Danii (patrz duńska woj­na domowa 1146-115?). Połabianie - słowiań­skie, pogańskie plemiona znad Łaby - nie­ustannie nękali pirackimi napadami przy­brzeżne tereny Danii i Niemiec, wyróżniali się w tym szczególnie Ranowie zamiesz­kujący wyspę Rugię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY Z GU-DŻARATEM l MALWĄ 1299-1312

  Śmierć władcy sułtanatu delhijskiego (Indie) Bal-bana (zm. 1287) stała się przyczyną zaciekłej walki o władzę między Afgańczykami a no­wymi możnowładcami tureckimi; była to okazja dla wielu książąt hinduskich, a zwłasz­cza dla władców takich dużych królestw jak Gudżarat i Malwa, do zrzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D'ANNUNZIA WOJNA 1919-1920

  W okresie trwających negocjacji włoski poeta i żołnierz, Gabriele D'Annunzio (1863-1938), uważając, że miasto należy prawnie do Włoch, poprowadził na własną rękę wyprawę na Fiume (12 września 1919), zdobył je i zajął. Jego żołnierze nosili czarne koszule, część późniejszego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZA WOJNA 239-229 p.n.e.

  De-

  metriusz II (278?-229), syn Antygona II (ok. 319-239) odziedziczył wraz z Macedo­nią także i kłopoty z Grecją (patrz chremo-nideńska wojna 266-261 p.n.e.). Chcąc utrzy-mać Epir, Demetriusz ożenił się z tamtejszą księżniczką. Związek Etolski, dążący do zawładnięcia Akarnanią epirocką, i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARDANELSKA KAMPANIA 1915

  Gdyby w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I Francji i Wielkiej Brytanii udało się opanować cieśninę Dardanele i miasto Konstantynopol (Stambuł), mogłyby wów­czas przesyłać dostawy dla swego sojusznika, Rosji, drogą morską. W lutym 1915 flota brytyjska wpłynęła w cieśninę i zdobyła kilka małych tureckich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆOLÓW l PANDJÓW WOJNA 910.

  Król ĆO-lów (w Indiach), Parantaka I (wzmian. 907-953), wkrótce po objęciu władzy po­większył swe królestwo na północy opa­nowując resztki ziem Pallawów. Do tego samego dążyła również dynastia Pandjów z południa, którą wiązał sojusz z dynastią Gangów, panującą w małym państwie w środ­kowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry