Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DOMINIKAŃSKO-HAITANSKI ZATARG 1963.

  Haiti pozwalało następcom i zwolennikom dawnego dyktatora Dominikany, Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny (1891-1961) za­kładać na swoim terenie bazy wypadowe dla ąuerilles działających przeciw Republice Dominikany. Haiti z kolei oskarżało Domi­nikanę o udzielanie schronienia przeciw­nikom Franęois...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1600-1607.

  Fachr ad-Din II (1572-1635) dążył do odzyskania obszarów na terenie obecnego Libanu, bę­dących kiedyś w posiadaniu jego rodu (patrz turków i druzów wojna 1585); jego głów­nym przeciwnikiem była partia jemeńska, na której czele stał władca Trypolisu. W od­różnieniu od swego wroga Fachr podtrzy­mywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANY WOJNA DOMOWA 1965--1966

  25 września 1963 grupa oficerów obaliła socjalistycznego prezydenta Juana Bos-cha (ur. 1909) i ustanowiła trzyosobowy rząd cywilny. 24 kwietnia 1965 opowiadający się po stronie Boscha wojskowi dysydenci, wspo­magani przez lewicowców, obalili rząd w sto­licy Santo Domingo. W mieście doszło do rozruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1925-1927

  Druzo-wie, mała sekta islamska na francuskich terytoriach mandatowych w Syrii, protes­towała przeciw tyranii gubernatora. Jednak protesty nie znalazły odzewu u francuskiego wysokiego komisarza. Wśród druzów wzros­ły nastroje antyfrancuskie. W lipcu 1925 wybuchło powstanie druzów pod wodzą sułtana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÓW NAJAZDY ek. 1120-950 p.n.e.

  Prehistoryczna Grecja przeżyła trzy większe najazdy ludów mówiących językiem grec­kim. Około 2000 p.n.e. przybyli Mykeń-czycy, posługujący się bronią z brązu, którzy wyparli twórców tamtejszej kultury anatolij-skiej. Następni byli Achajowie (ok. 1500-1400 p.n.e.), którzy żyli obok Mykeń-czyków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOLUCYJNA WOJNA 1667-1668.

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1665) po śmier­ci teścia, króla Hiszpanii Filipa IV (1605--1665), opracował plan opanowania Nider­landów hiszpańskich. Publicznie uzasadniał swe roszczenia do nich tym, że jego żona, hiszpańska królowa Maria Teresa zrezyg­nowała wprawdzie kiedyś ze swych praw do sukcesji w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBHA REBELIA 1501-1503.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORRA REWOLTA 1842

  Thomas Wilson Dorr, prawnik z Providence, zawiązał partię ludową, celem była reforma konstytucji Rhode Island i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn. Jego zwo­lennicy (Dorrites) na nieformalnej „kon­wencji ludowej" powołali niezależny rząd stanowy, w którym Dorr został gubernato­rem;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DACKEGO WOJNA 1542-1543

  Antykatolicka polityka króla Szwecji Gustawa I (1496-1560) i rygorys­tyczne ściąganie podatków napotkało opór chłopów w prowincji Smaland w południo­wej Szwecji. Wiosną 1542 pod przywództ­wem zbiega, Nilsa Dackego (zm. 1543?), chłopi chwycili za broń i zabili kilku pobor­ców podatkowych. Występowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKABRYSTÓW POWSTANIE 1825.

  wpływem demokratycznych idei Zachodu, które dotarły do Rosji w czasie NAPO­LEOŃSKICH WOJEN, w wojsku rosyjskim powstawały tajne organizacje dążące do zniesienia caratu i ustanowienia republiki. Okazja nadarzyła się po śmierci cara Alek­sandra I (1777-1825), gdy zaczęły się spory o sukcesję. Brat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt

Do góry