Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1675-1679.

  W 1672 przed HOLENDERSKĄ WOJNĄ król Szwecji Karol XII (1655-1697) zawarł sojusz z królem Francji Ludwikiem XIV (1638-1715). W 1674 armia szwedzka naje­chała Brandenburgię, ściągnięte z zachodu wojska zadały Szwedom klęskę pod Fehr-bellinem w 1675. Następnie Brandenbur-czycy stopniowo zdobywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNSINANE, BITWA POD DUNSINANE 1054.

  Po 1042 armia królestwa anglosa­skiego stopniowo opanowywała Danelaw (patrz wikingów najazdy na anglię, ok­res późniejszy 899-ioie), wreszcie król Ed­ward Wyznawca (1002P-1066) zażądał, by Szkocja uznała zwierzchnictwo Anglii. Gdy Szkoci odmówili, Edward wysłał hrabiego Siwarda z Northumberlandu (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA 1625-1629

  Dania nie­pokoiła się klęskami protestantów w Niem­czech w trakcie TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY. Jednocześnie Habsburgowie (au­striaccy) zaczęli utrudniać Duńczykom po­bieranie opłat od statków wypływających z Bałtyku lub wpływających do niego. Król Danii Chrystian IV (1577-1648) wypowie­dział wojnę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKIERKI EWAKUACJA 1940.

  Na począt­ku ŚWIATOWEJ WOJNY II Niemcy napa­dli 10 maja 1940 na Belgię, a potem przy­stąpili do zdobywania portów nad kanałem La Manche, na północnym wybrzeżu Fran­cji. Bombardowali porty, setki tysięcy żoł­nierzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i z innych sprzymierzonych krajów znalazło się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DlADOCHÓW WOJNY 323-281 p.n.e.

  Nagła śmierć Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) stała się przyczyną kłopotów związa­nych z zachowaniem jego imperium (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Siedmiu najwyższych rangą wodzów Aleksandra - nazwanych później diadocha-mi („następcami") - podjęło działania na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUGLASÓW REBELIA 1455

  Ród Dougla-sów, niejednokrotnie pretendujący do szkoc­kiego tronu, bardzo podupadł w czasie panowania króla Jakuba II (1430-1460). Piąty hrabia, regent Jakuba, zmarł w 1439, hrabiowie szósty i siódmy zostali zamor­dowani (miało to na celu zapewnienie bez­pieczeństwa władcy Szkocji). William (1425P-1452)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZJUSZA WOJNA PIERWSZA 398-397 p.n.e.

  Dionizjusz Starszy (430-367), tyran Syrakuz, wywołał wojnę z Kartaginą kieru­jąc się dwoma względami: chciał w ten sposób utrzymać mieszkańców swego miasta w posłuszeństwie i wyprzeć Kartagińczyków władających znaczną częścią Sycylii. 80--tysięczna armia Dionizjusza obiegła, zdo­była i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZSY POWSTANIE 1514

  W 1514 papież Leon X ogło­sił krucjatę przeciw Turkom; jej zorganizo­wanie powierzył prymasowi Węgier Tama-sowi Bakóczemu. Zebrał on armię składającą się ze 100 tysięcy chłopów i mianował Gyórga Dozsę (1470-1514) ich wodzem. Ta liczba uzbrojonych chłopów przeraziła szla­chtę, która wymogła na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANA, POWSTANIE 1844

  Haiti spra­wowało bardzo surowe rządy w Santo Domin­go (obecna Republika Dominikany) (patrz haitański powtórny podbój santo domin­go 1822). W latach trzydziestych XIX w. Juan Pablo Duarte (1813-1876) zawiązał tajne stowarzyszenie „La Trinitaria", które miało na celu walkę z Haiti. Gdy na Haiti wybuchło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAKE'A RAJDY NA WYSPY KARAIBSKIE 1985-1586.

  W 1580 Francis Drakę (l540?-1596) otrzymał szlachectwo za za­sługi w służbie Anglii (uwieńczone powo­dzeniem wypady na hiszpańskie kolonie i ataki na statki skarbowe, odkrycie nowych ziem ł zajęcie ich dla Korony, podróż dookoła świata). W 1585 Drakę poprowadził eskadrę składającą się z 29...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt

Do góry