Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DUŃSKO-PRUSKA WOJNA 1864

  Księstwa Szlezwiku i Holsztynu, zdominowane przez ludność pochodzenia niemieckiego, w 1848 zbunto­wały się przeciw panowaniu Danii i zostały zajęte przez wojska pruskie ściągnięte tam przez Związek Niemiecki, który rościł pre­tensje do obu księstw. Szwedzka pomoc wojskowa, groźba interwencji floty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWÓCH RÓŻ WOJNY 1455-1485

  Była to walka o władzę, w której udział brały dwie gałęzie dynastii angielskiej. Większość spo­łeczeństwa angielskiego zachowała wobec tej wojny obojętność lub neutralność, protes­towano jedynie, gdy armie przeciwników tratowały pola uprawne. Początkiem wojen stała się opozycja w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1497-1500

  Gdy Jan I (1455-1513) został w 1483 wybrany na króla Danii i Norwegii, miał stać się również królem Szwecji, zgodnie z po­stanowieniami unii kalmarskiej, która połą­czyła korony tych trzech państw. Szwedzki regent Steń Sture Starszy (1440?-1503) nie zgodził się na uznanie Jana I władcą Szwecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

  Zgodnie z obowiązującym prawem katolicy irlandzcy musieli płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła Irlandii (ang­likański); dla wyrażenia swego sprzeciwu przeciw niesłusznemu podatkowi zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Katolickim, założonym w 1823 przez Daniela O'Connela (1775--1847). Sukces katolików...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1501-1512.

  Chrystian (1481-1559), syn króla Danii, a także Norwegii i Szwecji Jana I (1455--1513) rozpuszczał plotki o planach Stena Sturego Starszego (1440P-1503) opanowania tronów zajmowanych przez Jana. Wezwany przez Jana przybył z wielkim, dobrze uzbro­jonym orszakiem. Widząc to Jan, pełen obaw, schronił się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA DOMOWA 1146-1157

  Gdy król Danii Eryk III Lam zmarł bezpo­tomnie, w 1146 książęta Kanut V (zm. 1157) i Swen III (zm. 1157), wybrani na tron w różnych częściach kraju, rozpoczęli wojnę domową. Trzeci pretendent, Wal­demar (1131-1182), zawarł przymierze ze Swenem. Kanut otrzymał pomoc niemiec­kiego króla Konrada III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1563-1570

  Kon­flikt rozpoczął się od umieszczenia przez młodego króla duńskiego Fryderyka II (1534-1588) herbu Szwecji na królewskiej tarczy herbowej. W odpowiedzi szwedzki król Eryk XIV (1533-1577) umieścił obok swojego także herb Danii. Gniew Eryka wzbudziły również inne incydenty: Fryde­ryk zaaresztował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA Z HANZĄ PIERWSZA 1361-1363

  Król Danii Waldemar IV (1320?-1375), widząc uwikłanie Szwecji w Norwegii, w 1360 odzyskał dawne ziemie duńskie w południowej Szwecji (Skania). W 1361 wojska Waldemara pokonały na Gotlandii tamtejsze pospolite ruszenie chło­pów szwedzkich, co umożliwiło Duńczykom przejęcie bogatego miasta Yisby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1643-1645

  Obawa wywołana sukcesami odniesionymi przez Szwedów w 1642 w TRZYDZIESTO­LETNIEJ WOJNIE skłoniły króla Danii Chrystiana IV (1577-1648) do zawarcia porozumienia z cesarzem Świętego Cesar­stwa Rzymskiego Ferdynandem III (1608--1657). W odpowiedzi szwedzkie wojska pod dowództwem Lennarta Torstenssona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1348.

  Król Waldemar IV (1320P-1375) dążąc do zjednoczenia duńskiego królestwa, starał się odzyskać wyspę Fionię, zajętą przez Hol­sztyn (północno-zachodnie Niemcy) jako zastaw. W 1348 w traktacie z Nebbegard Holsztyn przyznał Waldemarowi połowę Fionii i zaproponował mu na korzystnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt

Do góry