Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  EGIPSKA WOJNA PRZECIW WAHHABITOM 1811-1818

  W latach trzydziestych XVIII w. arabski teolog Muhammad Abd al-Wahhab (1703-1792) głosił zasady zrefor­mowanego islamu. Jego zdaniem wszelkie doktrynalne lub obrzędowe zmiany wpro­wadzone po śmierci proroka są fałszywe i niezgodne z zasadami islamu. Ten surowy odłam, zwany czasem islamem purytańskim, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPSKO-SELEUCYDZKA WOJNA 280-279 p.n.e

  Ptolomeusz II Filadelfos (309-246) przyczynił się do wzrostu potęgi Egiptu i jego świetności. Dążąc do opanowania Syrii najechał królestwo Seleucydów i obiegł Damaszek. Syryjczycy pod wodzą króla Antiocha I Sotera (324-261) ponieśli w bit­wie z Egipcjanami druzgocącą klęskę i utra­cili znaczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCIOLETNIA WOJNA 1868-1878

  W latach sześćdziesiątych XIX wieku wielu rodowitych mieszkańców Kuby przeciw­nych było rządom Hiszpanów, którzy utrzy­mali niewolnictwo, podnosili podatki i nie dopuszczali ich do stanowisk rządowych. Gdy w wyniku HISZPAŃSKIEJ REWO­LUCJI 1868 zdetronizowano królową Hisz­panii Izabelę II (1830-1904), 10...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADORSKA WOJNA DOMOWA 1830--1834

  We wrześniu 1830 Ekwador wystąpił z federacji Wielkiej Kolumbii i przekształcił się w niezależną republikę. Prezydentem został generał Juan Jose Flores (1800-1864), Wenezuelczyk, który przybył do Ekwadoru z armią wyzwoleńczą Simona Bolivara (1783-1830). Prezydent sprawował władzę na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCIU TYSIĘCY GREKÓW ODWRÓT 401 -400 p.n.e.

  Dziesięć tysięcy zaciężnych Greków walczących po stronie Cyrusa, pre­tendenta do tronu Persji, po jego śmierci znajdujących się na wrogim terytorium Per­sji (patrz kunaksa, bitwa pod kunaksą 401 p.n.e.) rozpoczęło marsz w kierunku najbliż­szego zaprzyjaźnionego portu, greckiej ko­lonii Trapezunt nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADORSKO-KOLUMBIJSKA WOJNA 1863.

  Przez wiele lat Ekwador i Nowa Granada (Kolumbia) toczyły gorące spory graniczne; obie strony dążyły do powięk­szenia terytorium. W 1861 prezydentem Ekwadoru został konserwatysta Gabriel Gar­da Moreno (1821-1875), który pragnął zjednoczyć kraj podzielony klasowo, regio-nalnie i językowo. W tym celu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH NAJAZD NA CESARSTWO SUNG 1125-1162.

  Dżurdże-nowie mongolscy (chińska dynastia Kin) wystąpili przeciw dawnemu sojusznikowi, chińskiej dynastii Sung, która w czasie podboju Liao pomogła im wypędzić Liao (Kitanów) z południowej Mandżurii i chiń­skich prowincji Szansi i Hopei W 1125 Dżurdżenowie naje­chali terytorium Sungów na północ od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBOABÓW WOJNA 1708-1709.

  Odkrycie złota w Minas Gerais we wschodniej części Brazylii w XVII w. stało się powodem konfliktu między zamieszkałymi w tym regionie osadnikami z Sao Paulo (pauliści), roszczącymi sobie wyłączne prawo do bo­gactw naturalnych, a nowymi osadnikami, zwanymi emboaba (emboabowie w więk­szości byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-ESTOŃSKA WOJNA 1219-1227

  Szerzenie się chrześcijaństwa w Inflantach - Estonia i Łotwa - doprowadziło do po­wstania podziałów religijnych w tym kraju. Król Danii Waldemar II z pomocą zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych z In-flant i biskupa Rygi rozpoczął krucjatę przeciw Estończykom pozostającym pod wpływem prawosławia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD DUPPLIN MOOR 1332

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry