Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ETIOPSKO-SOMALIJSKA WOJNA PRZYGRA­NICZNA 1963-1978

  W 1960 powstała Re­publika Somalii utworzona z dawnych ko­lonii: Somali Włoskiego i Somali Brytyj-skiego. Narodzinom towarzyszyły roszczenia nowego państwa do terytoriów w Somali Francuskim (Dżibuti), w Kenii oraz do rozległego regionu Haud, którego część znajduje się w etiopskim Ogadenie. Somalij-czycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKO-EGIPSKA WOJNA 1875-1877

  Ismail Pasza (1830-1895), kedyw Egiptu i nominalny wasal sułtana tureckiego, pro­wadził kolonizację wybrzeży Morza Czer­wonego należących do Etiopii (Abisynii). W 1875 egipskie wojska okupowały kilka etiopskich portów i miasto Harar w głębi kraju, które pozostały we władaniu Egiptu aż do 1887, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETHELFRITHA WOJNY 593-616

  Mordercze waśnie między państwami Heptarchii (sie­dem głównych królestw Anglów i Sasów) rozpoczął Ethelfrith (wzmian. 593-616), władca królestwa Anglów, Bernicji. Ożenił się z księżniczką Deiry, innego królestwa Anglów, wypędził jego dziedzica Edwina (585-632) i w ten sposób zespolił oba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EPOKA WOJEN DOMOWYCH", KOLUMBIJ­SKA 1863-1880

  W 1861 liberał, generał Tomas Cipriano de Mosąuera (1798-1878) ogłosił się tymczasowym prezydentem Ko­lumbii (patrz kolumbijska wojna domowa i86i), rozpoczynając tym samym prawie dwu­dziestoletni okres niełatwych rządów libe­ralnych. W 1863 w Rio Negro zebrało się zgromadzenie konstytucyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTOŃSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1917-1920

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJ­NY I pozostająca pod rosyjskim panowa­niem Estonia ogłosiła niepodległość 28 lis­topada 1917. W odpowiedzi wojska bol­szewickie przystąpiły do ataku. W celu powstrzymania bolszewików do Estonii wkroczyli Niemcy (grudzień 1917). Korzys­tając z niemieckiej ochrony, 24 lutego 1918...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTOŃSKIE POWSTANIE 1343-1345

  Duńscy i niemieccy panowie zajmujący w Es­tonii od czasu DUŃSKO-ESTOŃSKIEJ WOJNY 1219-1227 znaczne obszary ziemi na prawach lenna, nadużyli cierpliwości chłopów estońskich, którym w traktatach pokojowych przyznano pewne prawa i swo­body. Wybuch powstania w dniu św. Jerzego (23 kwietnia) w 1343...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETHELBALDA WOJNY 733-750.

  W VIII W. dwaj wybitni królowie, Ethelbald (wzmian. 716-757) i Offa (wzmian. 757-796) do­prowadzili do dominacji królestwa Mercji w anglosaskiej Anglii. Ethelbald powiększył terytorium Mercji podbijając i okupując (733) region Somerset w brytyjskiej Dum-nonii, co ograniczyło terytoria Brytów na południu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH PODBÓJ PAŃSTWA LIAO 1114-1122

  Na terenie obecnej Mandżurii mongolskie plemiona Dżurdżenów zamieszkałe na północy uzna­wały do 1114 zwierzchność dynastii Liao z południa. W 1114 ich wódz zerwał sto­sunki ze swoim panem zwierzchnim z Liao (państwo Kitanów; dynastię Liao założyły w 947 nomadyjskie plemiona Kitanów). Wojownicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMJMETA POWSTANIE 1803.

  Robert Emmet (1778-1803), który przez dzisiejszych nac­jonalistów irlandzkich jest uważany za bo­hatera narodowego, stanął w 1803 na czele nieudanego powstania przeciw Brytyjczy­kom. Celem powstania miało być ustano­wienie republiki na wzór republiki francu­skiej, zgodnej z ideami Wolfe'a Tone'a (1763-1798)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWARDA ZAGONY 1355-1356

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry