Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  EUREKI GÓRNIKÓW POWSTANIE 1854.

  Od­krycie złota w Australii w 1851 stało się przyczyną napływu robotników przemys­łowych i spowodowało wprowadzenie w ży­cie surowych praw godzących w górników; drogie opłaty miesięczne za licencje (bez względu na wynik poszukiwań) i częste kontrole stanowiły formę ekonomicznej i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O FALK­LANDY 1982

  Spór o prawa do Falklandów (Islas Malvinas w języku hiszpańskim) na południowym Atlantyku rozpoczął się w XVII w. W 1833 Wielka Brytania zajęła wyspy i wysiedliła mieszkających tam Ar-gentyńczyków. Argentyna, przy poparciu większości krajów latynoamerykańskich, na­dal podtrzymywała swoje roszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLEN TIMBERS, BITWA POD FALLEN TIM-BERS 1794.

  Generał Anthony Wayne (1745-1796), następca generała Arthura St. Claira (1736?-1818) na stanowisku na­czelnego dowódcy armii USA Terytorium Północno-Zachodniego (patrz st. claira porażka 1791) otrzymał polecenie rozbicia konfederacji plemion indiańskich, która sprawiała mnóstwo kłopotów na tym tere­nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENIAŃSKIE NAJAZDY 1866, 1870

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARY WOJNA 1482-1484

  Odmowa Fer­rary przestrzegania praw przyznanych Wenecji na mocy konwencji posłużyła tej ostatniej jako pretekst do ataku na Ferrarę. Wenecję nakłonił do ataku na Ferrarę sprzymierzony z Wenec-janami papież Sykstus IV (1414-1484). Sojusz­nikami Ferrary były w tej wojnie Genua, Siena, Florencja, Mediolan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKO-RZYMSKIE WOJNY PÓŹNIEJSZE ok. 302-264 p.n.e.

  Lokalny spór w Ar-retium (Arezzo) przerodził się w walkę

  0 władzę między elitą miasta a potężnymrodem Cilnii, etruskimi przyjaciółmi Rzy­mu, wywołało to interwencję Rzymu w 302.Dzięki zasadzce etruskiej Rzymianie zostalizwyciężeni, uniknęli następnej, w pobliżuRusallae (Roselle), a szarża ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARY WOJNA PRZECIW PAŃSTWU KOŚ­CIELNEMU 1512

  W czasie francuskiego najaz­du na Italię (patrz świętej ligi wojna 1510-1514) ekskomunikowany przez papieża Ju­liusza H (1443-1518) w 1509 książę Ferrary, Alfons I (1486-1534), współdziałając z Fran­cuzami, kazał zaatakować wojska papieskie, hiszpańskie i weneckie znajdujące się pod Rawenną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ekspedycja brytyjska do etio­PII 1867-1868

  Drobny etiopski (abisyń-ski) wódz plemienny Kassa doszedłszy dro­gą podbojów do potęgi, koronował się w 1855 na cesarza Teodora (Tewodros) II (1818-1868). Panowanie początkowo zapo­wiadało się obiecująco: zreformował system prawny i administracyjny wykorzystując w tym celu rywalizację między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKA WOJNA DOMOWA 1868-1872.

  Po samobójstwie cesarza Etiopii Teodora (Tewodros) II (1818-1868) między regional­nymi wodzami plemiennymi wybuchła woj­na domowa o tron cesarski. Jeden z preten­dentów pośpiesznie się koronował i przekup­stwem usiłował zdobyć poparcie innych. Wódz plemienia Tigre odrzucił tytuł ras (książę)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKO-ERYTREJSKA WOJNA PARTY­ZANCKA 1961-1993

  Erytrea pozostająca pod brytyjskim panowaniem od 1941 do 1952, zyskała później status autonomicznej prowincji w związku federacyjnym z Etio­pią, dzięki czemu ta ostatnia uzyskała dostęp do Morza Czerwonego. Etiopia zaczęła ogra­niczać autonomię Erytrei, narzucając język amharski jako język...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt

Do góry