Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  FRANCUSKO-BURGUNDZKIE WOJNY 1464--1465,1467-1477

  Dążenia króla Francji Ludwika XI (1423-1483) do wzmocnnienia władzy centralnej spotkały się z niechęcią i sprzeciwem wielu potężnych panów fran­cuskich, między innymi Karola Śmiałego burgundzkiego (1433-1477) współtwórcy sojuszu książąt - Ligi Dobra Publicznego (1464) - skierowanego przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1648--1659.

  Po zakończeniu TRZYDZIESTO­LETNIEJ WOJNY we Francji wybuchła wojna domowa (patrz frondy wojny 1648-1653). Przywódca rebelii, Ludwik Kon-deusz (1621-1686), zawarł w 1651 sojusz z Hiszpanią. Hiszpania wówczas prowadziła wojnę z Anglią (patrz angielsko-hiszpań-ska wojna 1655-1659), a Anglia walczyła z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1823

  Wielkie mocarstwa obserwowały z uwagą trwające prawie trzy lata frakcyjne walki w Hiszpanii, których celem było rządzenie krajem. Zaalarmowane uwięzieniem króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833) przez uzbrojonych rewolucjonistów, prze­ciwników absolutyzmu, wielkie mocarstwa na Kongresie w Weronie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-NIEMIECKA WOJNA 978-980.

  Lotar (941-986), przedostatni król Francji z dynastii karolińskiej postanowił odzyskać na drodze wojennej Lotaryngię, utraconą na rzecz Niemiec w 925, która w tym czasie znajdowała się pod panowaniem cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona II (955-983), seniora lennego Lotara. Ottono­wi, którego ród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1882-1883

  W 1881 Chiny ogłosiły, że An-nam, czyli Wietnam, pozostaje pod ich zwierz­chnictwem i wysłały wojska w dół Rzeki Czerwonej, by zajęły obszar północnego Ton-kinu. Francja zniecierpliwiona ciągłym prze­śladowaniem przez Wietnamczyków misjona­rzy w Wietnamie, ponownie zaczęła rozszerzać swoje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA REWOLUCJA 1848

  Podobnie jak w przypadku FRANCUS­KIEJ REWOLUCJI 1830 również w 1848 obiektem powszechnej krytyki był konser­watywny minister. Tym razem nastroje rewo­lucyjne szerzyły się również wśród robotników, którzy obwiniali rząd za brak działań mających załagodzić kryzys ekonomiczny 1846-1847. Obwinianym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA 1635-1648

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA DOMOWA 1871.

  W czasie FRANCUSKO-PRUSKIEJ WOJNY, po kapi­tulacji i wzięciu do niewoli francuskiego cesarza Napoleona Trzecią (1808-1873) pod Sedanem, w Paryżu ustanowiono m Republikę. Mieszkań­cy bronili oblężonego przez Niemców miasta; głód zmusił ich do kapitulacji 28 stycznia 1871. W tym czasie zgromadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1858-1863

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA RELIGIJNA WOJNA PIERWSZA 1562-1563

  Edykt królewski ze stycznia 1562, zapewniający wolność wyznania francuskim protestantom (hugenotom), wzburzył katoli­ków. Stronnicy katolickiego księcia Franciszka Gwizjusza (1519-1563) zmasakrowali protes­tancką kongregację w YASSY. Hugenoci pod przewodnictwem Ludwika Kondeusza (1530-1569) i hrabiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /6 309

  praca w formacie txt

Do góry