Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  GLENDOWERA BUNT 1402-1409

  W Cza­sach panowania króla Henryka IV (1367-1413) wybuchły liczne bunty, z któ­rych najbardziej krwawy był bunt Owena Glendowera (1359P-1416?), zdolnego do­wódcy i jednego z najpotężniejszych panów walijskich. Glendower szybko wyparł wojska Henryka z zamków i miast Walii, w czym sprzyjali mu mieszkańcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-TURECKA WOJNA 1897

  Prześladowania chrześcijan przez Turków w czasie KRETEŃSKIEGO POWSTANIA 1896 spowodowały wzrost an-tytureckich nastrojów w Grecji. Zmusiło to rząd grecki do zajęcia Krety. W odpowiedzi Porta rozpoczęła wojnę z Grecją. Grecy prze­prowadzili dwie kampanie - jedną na Krecie, drugą w Tesalii. Turcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCKA WOJNA 534-554

  Po śmierci zdobywcy Italii, króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego (454P-526), rządy w Italii sprawowali jego nieudolni następcy. Mając nadzieję na zjed­noczenie zachodniego (Italia) i wschodniego (Bizancjum) cesarstwa rzymskiego, cesarz Justynian I (483-565), którego siedzibą był Konstantynopol (Stambuł)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDOŃSKA REBELIA 1826-1827

  W 1821 Hiszpania udostępniła osadnikom amery­kańskim tereny Teksasu, a rok później rząd niepodległego od niedawna Meksyku kon­tynuował tę politykę (patrz meksykańska rewolucja 1821). Amerykanin Hayden Ed-wards uzyskał od Meksyku nadanie i w po­bliżu Nacogdoches we wschodnim Teksasie założył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUGAMELA, BITWA POD GAUGAMELA 331 p.n.e

  W bitwie pod Gaugamelą, w pobliżu Arbeli (obecnie północny Irak), jednej z naj­ważniejszych bitew w historii, wojska mace­dońskie pod wodzą Aleksandra Wielkiego (356-323) pobiły Persów dowodzonych przez Dariusza III (zm. 330) (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Zaprawione w bojach wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIESA REBELIA 1799

  W 1798 Kongres USA w celu pozyskania pieniędzy uchwalił federalny podatek od budynków mieszkalnych. Federalni poborcy podatkowi napotkali w Bucks County (Pen­sylwania) rozgniewany tłum prowadzony przez „kapitana" Johna Friesa (1750-1818), cieszącego się popularnością wędrownego licytatora. Rozwścieczone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONDY WOJNY 1648-1653

  W czasie ma-łoletności króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) regentką była jego matka Anna Austriaczka, a pierwszym ministrem Juliusz Mazarini. W 1648 parlament paryski nie zaakceptował dekretów skarbowych. Sprze­ciw wynikał z dążenia do ograniczenia rosnącej władzy królewskiej oraz obrony interesów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTBOLOWA WOJNA 1969

  W latach pięć­dziesiątych i sześćdziesiątych naszego stu­lecia około 300 tysięcy bezrolnych chłopów i bezrobotnych robotników z Salwadoru przeniosło się na tereny zachodniego Hon­durasu, gdzie znaleźli ziemię do uprawy i lepsze warunki do życia. W 1969 rząd Hondurasu wprowadził reformę rolną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELA BUNT 1800.

  Gabriel (ok. 1776-1800), znany także jako Gabriel Pros-ser, głęboko wierzący niewolnik murzyński, miał zamiar wzniecić w hrabstwie Henrico (Wirginia) masowe powstanie niewolników, spodziewając się, że w ten sposób ustanowi w Wirginii niepodległe państwo murzyń­skie. Po miesiącach przygotowywań, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKIE WOJNY CEZARA 58-51 p.n.e.

  Wojny przeciw licznym plemionom zamie­szkującym Galię (w przybliżeniu obszar dzisiejszej Francji) są świadectwem geniuszu wojskowego rzymskiego wodza, Juliusza Cezara (100-44), który zawarł z Pompeju-szem Wielkim (106-48) i Krassusem (115-53) tajne porozumienie, zwane pierw­szym triumwiratem, mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 306

  praca w formacie txt

Do góry