Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

  16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

  Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMPEl WOJNA 1180-1185

  Yoritomo (1147-1199), syn przywódcy rodu Minamoto, przebywał na wygnaniu w Kanto, we wschodniej Japo­nii, gdy jego ojciec został zamordowany (patrz heiji wojna 1159-1160). Dowiedziaw­szy się, że przywódca rodu Taira, Kiyomori (1118-1181), kazał go stracić, podniósł biały sztandar rodu Minamoto i wyruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

  Obie rywalizujące strony z coraz więk­szą zaciekłością naruszały chwiejny pokój ustanowiony na Cyprze w 1964 (patrz gre­ków i turków cypryjskich wojna 1963-1964). W 1973 dokonano zamachu na życie cypryj­skiego prezydenta arcybiskupa Makariosa III (1913-1977) i próbowano uprowadzić członka rządu; w obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1821--1832

  Zachodnia ideologia, ucisk osmań-skich Turków i odkrycie na nowo kultural­nej spuścizny Grecji pobudziły dążenia Gre­ków do odzyskania niezależności od Turcji. Przed 1821 nacjonalistyczne stowarzyszenia greckie, a zwłaszcza Filiki Heteria (Związek Przyjaciół), przyciągały ludzi wykształco­nych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHASSANIDÓW l LACHMIDÓW WOJNY 500-583

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJAZD NA GRENADĘ 1983

  25 października 1983 o świcie amerykańska piechota morska, komandosi wojsk lądowych i marynarki oraz jednostki 82. Dywizji Spado­chronowej wylądowały na małej wyspie karaib­skiej, Grenadzie, wchodzącej w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Oficjalnym celem niespo­dziewanego ataku, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WOJNA DOMOWA 1944-1949

  Pod

  koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II greccy ko­muniści usiłowali przejąć władzę w Grecji okupowanej wówczas przez wojska brytyjskie, ale po sześciu tygodniach walki zostali poko­nani (3 grudnia 1944-11 stycznia 1945). Brytyjczycy doprowadzili do rozejmu między rywalizującymi ugrupowaniami (umiarkowa­nymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Wil­helm III Orański (1650-1702) imał się różnych sposobów, by przełamać opór szkoc­kich jakobitów (patrz jakobitów powstanie 1689-1690); budował twierdze, kupował lojal­ność naczelników klanów, domagał się przy­sięgi na wierność pod karą śmierci. Poprze­dni król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-PERSKIE WOJNY 500-448 p.n.e.

  W 500 p.n.e., za panowania króla Dariusza I (559P-486), rozległe imperium perskie było największym państwem świata antycznego. Po wybuchu JOŃSKIEGO POWSTANIA wspieranego przez Ateny, Dariusz chciał się zemścić na tym państwie. Pierwszą próbę udaremniło mu jednak zwycięstwo wojska ateńskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt

Do góry