Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  HUKBALAHAPY POWSTANIE 1946-1954

  W latach trzydziestych XX w. w bogatych rolniczych okręgach środkowej części wyspy Luzon na Filipinach, gdzie bezrolni chłopi domagali się reform, działali aktywiści ko­munistyczni i socjalistyczni. Gdy Japończycy zajęli Filipiny w 1942 (patrz światowa wojna ii na oceanie spokojnym 1941-1945) wielu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-ANGIELSKA WOJNA PIER­WSZA 1652-1654

  Ogromnym osiągnię­ciem Commonwealthu - rządu angielskiego ustanowionego po egzekucji króla Karola I (1600-1649) - było podwojenie liczby okrę­tów wojennych i uchwalenie Aktu Nawiga­cyjnego z 1651 (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i). Akt Nawigacyj­ny, który miał zapewnić rozwój angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYM­SKIE 375-454

  Hunowie, koczowniczy lud azjatycki, nadciągnęli ze stepów położo­nych na północ od Morza Czarnego; przez 80 lat najeżdżali i plądrowali cesarstwo rzymskie. W 375 walczyli z Gotami, po­konali Ostrogotów (Goci Wschodni) i kie­rując się w stronę Dunaju, wypierali na zachód Wizygotów (Goci Zachodni) z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-PORTUGALSKIE WOJNY W ZACHODNIEJ AFRYCE ok. 1620-1655

  w połowie XV w. na zachodnim wybrzeżu Afryki portugalscy żeglarze budowali forty na wyspie Arguin, w Gwinei, Costa de Minnie (później Złote Wybrzeże), na Wyspie Świętego Tomasza i na wybrzeżach Portugal­skiej Afryki Zachodniej (Angola). Początko­wo Portugalczycy przybywali tu w poszuki­waniu złota i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD HÓCHSTADT (BLINDHEIM, BLENHEIM) 1704

  Pierwsze decydujące bitwy w HISZPAŃSKIEJ WOJ­NIE SUKCESYJNEJ stoczono w okolicy bawarskich miejscowości Donauwoerth i Blindheim w pobliżu Hóchstadt. W pierw­szej bitwie pod Hóchstadt 20 września 1703 odnieśli zwycięstwo Francuzi, co umożliwi­ło ich marsz w kierunku Wiednia, austriac­kiej stolicy, druga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOGEN WOJNA 1156.

  Prawie przez sto lat japońscy cesarze zwyczajowo zrzekali się tronu na korzyść syna, nieraz udawali się do klasztoru, faktycznie jednak nadal rzą­dzili stamtąd państwem i kierowali sprawa­mi dworu. Cesarz Tobą (zm. 1156) w 1141 zmusił syna Sutoku (1119-1156) do ustą­pienia tronu bratu. Nowy następca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA 1672-1678

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1715) dążył do opanowania Niderlandów hiszpańskich; je­go plany udaremnił zorganizowany przez Holandię trójstronny sojusz Anglii, Szwecji i Holandii w 1668 (patrz dewolucyjna wojna 1667-1668). Ludwik chciał się zemścić na Holandii, zamierzał ją podbić. W celu pozbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA 1780-1784

  Rewo­lucja amerykańska sprawiła, że Wielka Bry­tania stała się wrogiem większości krajów europejskich, ponieważ Brytyjczycy nie uz­nawali neutralności i przechwytywali wszys­tkie statki, bez względu na ich charakter. Utworzono „Ligę zbrojnej neutralności" i zagrożono wojną, jeżeli Wielka Brytania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1580--1589

  Po śmierci króla Portugalii Henryka (1512-1580), „króla-kardynała", w Portugalii wybuchł spór o następstwo tronu. Król Hiszpanii Filip II (1527-1598) zgłosił swoje dziedziczne prawa do tronu (poprzedni król Portugalii Sebastian [1554-1578] był jego siostrzeńcem); prowadząc w tej sprawie nego­cjacje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1641--1644

  Pragnąc wzmocnić swą pozycję w wal­ce z Hiszpanią, która dążyła do ponownego opanowania Portugalii, nowy król Portugalii Jan IV (1605-1656) zawarł sojusz z Anglią i Holandią i podpisał w 1641 porozumienie z Francją, która obiecała przystąpić do wojny z Hiszpanią. Walki między Portugalią i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt

Do góry