Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  INDONEZYJSKIE WOJNY 1957-1962

  W 1957, za czasów dyktatorskich rządów Achmada Sukarno (1901-1970), Indonezję nękały lo­kalne bunty wojskowe wzniecane przez ofi­cerów, którzy nie uznawali rządu central­nego i sami próbowali objąć władzę. Po­wstania wybuchły na Sumatrze, Celebes, Borneo i innych wyspach. Wzmocniona armia rządowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLASTYCZNA WOJNA PIERWSZA 726-731

  Cesarz bizantyjski Leon III (680P-741) był zwolennikiem Konoklazmu, kierunku zwalczającego kult ikon, uznają­cego go za herezję i bałwochwalstwo. Papież Grzegorz II (669-731) oraz duchowieństwo rzymskie nie akceptowali ikonoklazmu. W 727 wybuchły w Grecji rozruchy skiero­wane przeciw ikonoklastom, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYCKA WOJNA DOMOWA 1423-1434

  Husyci, zwolennicy Jana Husa (1369-1415) w Czechach i na Morawach, podzielili się w czasie HUSYCKICH WOJEN na dwa odłamy: na radykalnych taborytów i umiar­kowanych utrakwistów. W 1423 doszło do walk między oboma odłamami, w których taboryci pod wodzą Jana Żiżki wygrali bitwy pod Horicami i Strahovem. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNTLY'EGO REBELIA 1562

  Bohater spod Solway Moss (patrz angielsko-szkocka wojna 1542-1549), George Gordon, czwarty hrabia Huntly (1514-1562), uciekł z pola walki pod Pinkie Cleugh i został ujęty przez Anglików. Wróciwszy do Szkocji w 1548, knuł intrygi, w interesie zarówno swoim, jak i Anglii, o co podejrzewał go John Knox...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKA WOJNA DOMOWA 1909--1911.

  Manuel Bonilla (1849-1913), dawny prezydent Hondurasu, stanął na czele po­wstania swoich konserwatywnych zwolen­ników przeciw liberalnemu prezydentowi Miguelowi R. Davili (zm. 1927), który po HONDURASU I NIKARAGUI WOJNIE 1907 doszedł do władzy dzięki dyktator­skiemu prezydentowi Nikaragui, Jose San-tosowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURYTÓW PODBOJE ek. 1700-ok. 1500 p.n.e

  Od początku II tysiąclecia Huryci (lud pochodzenia niesemickiego) wyruszyw­szy najprawdopodobniej z Kaukazu, stop­niowo osiedlali się w północnej Mezopota­mii i na obszarach na wschód od rzeki Tygrys, tworząc małe państewka typu feu­dalnego. Około 1700 p.n.e. po zjednoczeniu tych państewek zrzucili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKA WOJNA PARTYZANCKA 1981-1982

  KARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982-1990; SAL-

  wadorska wojna domowa 1977-). Marksis­towscy partyzanci przeszkoleni przez Ku-bańczyków napadali na obiekty rządowe i prowadzili w miastach działania terrorys­tyczne, jak np. ostrzelanie ambasady Stanów Zjednoczonych w Tegucigalpie, stolicy Hondurasu, porywanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKO-NIKARAGUAŃSKA WOJNA 1907

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRABIEGO WOJNA 1533-1536

  Ostre spo­ry religijne w Danii pomiędzy luterańskimi mieszczanami i chłopami a katolicką szlach­tą doprowadziły do sytuacji, w której po śmierci króla Fryderyka I (1471?-1533) zdominowany przez szlachtę rigsraad (rada państwa) postanowił sprawować tymczasowe rządy; zdecydowano nie udzielać poparcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

  W 1621 powołano holenderską Ko­mpanię Zachodnioindyjską do prowadzenia handlu w Nowym Świecie (Ameryka Pół­nocna i Południowa), a przede wszystkim w celu wyparcia Portugalii z jej posiadłości na tych terenach, podobnie jak to zrobiła analogiczna kompania na Dalekim Wscho­dzie. W 1624 flota kompanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry