Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1826

  Sułtan turecki Mehmed II (1784-1839), obdarzony przydo­mkiem „reformator", dążył do pozbycia się niezdyscyplinowanych janczarów, formacji elitarnej, najpotężniejszych wrogów tronu w imperium tureckim. Przekonany, że refor­my armii są niezbędne, i wiedząc, że wcześ­niejsze próby napotykały gwałtowny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMESONA NAJAZD 1895-1896

  Cecil John Rhodes (1853-1902), brytyjski premier Kraju Przylądkowego i sir Leander Starr Jameson (1853-1917), brytyjski zarządca kraju Maszonów, zamierzali obalić burski rząd w Transwalu kierowany przez prezy­denta S. J. Paula Krugera (1825-1904). Rhodes, właściciel zasobnych kopalni dia­mentów, snuł plany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMESTOWN, MASAKRA W JAMESTOWN 1622

  Angielscy koloniści osiedli w James-town (Wirginia) utrzymywali w 1607 dobre stosunki z mieszkającymi w okolicy ple­mionami Indian z algonkińskiej grupy ję­zykowej, tworzącymi konfederację pod do­wództwem Wahunsonacocka (1550?-1618), znanego wśród Anglików jako Powhatan. Po śmierci Wahunsonacocka wodzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFLANCKIE WOJNY 1558-1583

  Dążąc do uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego i roszcząc pretensje do Inflant (Estonia i Łotwa) car rosyjski Iwan IV Groźny (1530-1584) w 1558 najechał te ziemie, pozostające do tej pory we władaniu inflan­ckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Po utracie Narwy, Dorpatu (Tartu) i innych terenów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDII PÓŁNOCNEJ WOJNA DOMOWA 1969

  Trzy czynniki leżą u podłoża uporczy­wego konfliktu w Irlandii Północnej (Ulster): odwieczny antagonizm między Brytyjczykami a Irlandczykami, przez długi czas traktowany jako spór między katolikami (Irlandczycy) a protestantami (Brytyjczycy); zmuszanie Ulsteru (około 60% protestantów) do politycz­nej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKÓW POWSTANIE 1535-1536

  W latach 1532-1533 Hiszpanie pod wodzą Francisca Pizarra (1475P-1541) i Diega de Almagro (l 475?-1538) bez większych trudności opa­nowali imperium Inków w Peru. Hiszpanie podstępnie pojmali władcę Inków Atahualpę (Atabalipa) (l500?-1533), uwięzili go i za­mordowali pod zarzutem spisku przeciw Hiszpanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDZKA WOJNA 1689-1691.

  Król An­glii Jakub II (1633-1701) był jednym z pier­wszych jakobitów (patrz jakobitów powsta­nia). Usunięty z tronu (patrz wspaniała rewolucja 1688), poprosił o pomoc Irland­czyków, nadal boleśnie przeżywających kon­fiskaty Cromwella (patrz cromwella kam­pania irlandzka 1649-1650). Jakub przybył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 1794

  Po drugim roz­biorze (1793), w którego wyniku Prusy i Rosja zagarnęły większą część terytorium Polski, patrioci polscy w kraju i na emigracji postanowili wzniecić powstanie narodowe. Objęło ono Mazowsze, Podlasie, północną część Małopolski, Litwę, Kurlandię i za­chodnią Białoruś, a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDZKIE NAJAZDY NA BRYTANIĘ 395--405

  Okupowana przez Rzymian Brytania narażona była nie tylko na najazdy Sasów, Piktów i innych ludów, ale również na krótko­trwałe wypady z zachodu, z Irlandii. Mieszkań­cy Irlandii (zwani wówczas Szkotami), za panowania Nialla od Dziewięciu Zakładników (zm. 405), króla Irlandii z końca IV w., podejmowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPSILANTICH POWSTANIA 1821.

  Rodzina Ipsilantich, arystokratycznych fanariotów (Grecy z Konstantynopola), wygnanych do Rosji w wyniku nieporozumień z Porta, odegrała ważną rolę w dwóch wcześniej­szych powstaniach w greckiej wojnie o nie­podległość. Aleksandros Ipsilantis (1792--1828) został generałem armii rosyjskiej, a w 1820...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt

Do góry