Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  JAPOŃSKA PÓŹNIEJSZA WOJNA TRZYLET­NIA 1083-1087

  Ród Kiyowara z japoń­skiej prowincji Mutsu na północy miał wiele gałęzi bezustannie ze sobą skłóconych. Gu­bernator Mutsu, Minamoto Yoshiie (1039-1106), usiłował przeszkodzić walkom przywódców rodu. Jego namowy nie skut­kowały, podjął więc działania zbrojne. W 1086 zaatakował warownię, w której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD ISSOS 333 p.n.e

  Do drugiej wielkiej bitwy między królem Persji Dariuszem III (zm. 330) a Aleksandrem Wielkim (356-323) doszło pod Issos, w obe­cnej Turcji (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Siły perskie miały znaczną przewagę liczebną nad 35-tysięcz-nym wojskiem Aleksandra, ale ustępowały im pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1621-1622

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZAURYJSKA WOJNA 492-498.

  Zenon (426-491), cesarz wschodniego cesarstwa rzymskiego (bizantyjskiego), pochodził z Izaurii, górzystej krainy położonej w obec­nej południowej Turcji. Zenon obsadził wieloma współziomkami kluczowe stanowi­ska w cesarstwie. Po jego śmierci nowy cesarz Anastazjusz I (430P-518) usunął ich wszystkich, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1703

  W 1703 janczarzy i inne formacje wojskowe, które nie otrzy­mały żołdu od Porty, podniosły trwający sześć tygodni bunt. Niewiele brakowało, a rebelia przekształciłaby się w wojnę domo­wą. Sułtan turecki Mustafa II (1664-1704) schronił się w Adrianopolu, zebrał armię i nie podporządkował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTANIE 1689-1690

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1730

  Mimo sukcesów władcy Persji Nadira Szacha (1688-1747), który usunął tureckich osadników ze znacz­nych obszarów Persji (patrz perska wojna domowa 1725-1730), nie wysłano tam jan-czarów. Działania perskie rozszerzyły się nawet na terytorium Turcji i stały się powodem TURECKO-PERSKIEJ WOJNY 1730-1736...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTAHIE 1715-1716

  Zwyciężeni podczas pie­rwszej próby przywrócenia Jakuba II (1633-1701) na tron Anglii i Szkocji (patrz jakobitów powstanie 1689-1590), jakobici w 1707 występowali przeciw unii Szkocji i Anglii, a w 1713 czterema głosami prze­grali głosowanie nad wnioskiem o rozwią­zanie unii. Po śmierci królowej Anny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1807-1808

  Wobec Ilie-lojalności janczarów sułtan turecki Selim III (1761-1808) wydał w 1805 dekret powołujący pułki „nowego systemu", szkolone według ówczesnego wzoru francuskiego. Europejscy janczarzy gwałtownie sprzeciwili się temu i dekret odwołano. W 1807 przeciw wprowa­dzeniu mundurów wzorowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTANIE 1745-1746

  Jakobici, w których szeregach dominowali Szkoci, w 1719 i 1742 snuli plany wzniecenia po­wstania, które miało poprzeć dążenia do tronu potomków zdetronizowanego króla Jakuba II (1633-1701) (patrz jakobitów powstanie nis-ma). W 1745 przybył do Szkocji wraz z siedmioma ludźmi Karol Edward Stuart (1720-1788)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt

Do góry