Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKO-TAJLANDZKA WOJNA PRZYGRANICZNA 1977-1980.

  Po opano­waniu w 1975 Kambodży przez Czerwo­nych Khmerów tysiące uchodźców prze­kroczyło granicę z Tajlandią, by uniknąć głodu i śmierci. Oddziały Khmerów zaata­kowały tereny przygraniczne w pobliżu Aranjaprapthet. Tajlandia zamknęła grani­cę, postawiła armię w stan gotowości, a póź­niej za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMATÓW POWSTANIE 899-906

  Karma-ci, duży odłam szyitów, zwolennicy wspól­noty mienia, mieszkający w dolnej Mezo­potamii, powstali przeciw ortodoksyjnym rządom kalifatu. W 899 kalif Al-Mutadid (zm. 902) wysłał wojsko, które jednak nie zdołało zdławić buntu. Karmaci pod wodzą Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913) zajęli dużą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIZARDÓW POWSTANIE 1702-1710

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1717) chcąc zmusić Francuzów do wyznawania katolicyzmu, odwołał (1685) edykt nantejski z 1598, gwarantujący protestantom swobody religijne, obywatelskie i prawa polityczne. Reakcja na odwołanie edyktu była począt­kowo żywa, ale spokojna. Dopiero represje sprowokowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA W KARANTIKU PIERW. SZA 1744-1748

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA odbiła się echem także w Indiach, gdzie francuska Kompania Wschodnioindyjska walczyła z brytyjską Kompanią Wschodnioindyjska o władzę nad Karnatikiem, na południu Indii. Sprzy­mierzone wojska francuskie i indyjskie do­wodzone przez Josepha Frangois Dupleix'a (1696-1763)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDll WOJNA 1645-1669

  Sułtan turecki Ibrahim I (1615-1648) rozpoczął działania wojenne w celu zdobycia weneckiej kolonii Kandii (Kandią nazywali Wenecjanie Kretę i jej główne miasto Iraklion). Turcy szybko zdobyli przyczółek na wyspie i w 1648 obiegli Iraklion. W tym czasie weneckie okręty zablokowały Dardanele, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

  Karol Wielki (742-814), gdy uznał, że sytuacja w Saksonii jest opanowana (patrz karola wielkiego wojna z sasami 772-804), a jednocześnie wiedząc o tym, że Hiszpanię arabską roz­rywają wewnętrzne walki, na prośbę arab­skich przeciwników dynastii Omajjadów w 777 na czele licznej armii wyruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPPELSKIE WOJNY 1529, 1531.

  Napięcia między katolikami i protestantami w Szwajca­rii były w XVI w. odbiciem podobnych sporów w Niemczech (patrz chłopska woj­na w niemczech 1524-1525; szmalkadzka wojna 1546-1547). W Zurychu oraz w kantonie zuryskim mieszkali protestanci, pozostający pod silnym wpływem protestanckiego refor­matora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

  Zgodnie ze zwyczajem frankońskim po śmierci Pepina Krótkiego (714?-768), pier­wszego króla Franków z dynastii Karolin­gów, królestwo podzielono między dwóch synów, Karola (742-814) i Karlomana II (751-771). Nieskłonni do współpracy bracia (co, jak się wydaje, było powszechne u Fran­ków) władali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUGURTY WOJNA 112-106 p.n.e.

  Numidia była starożytną krainą sprzymierzoną z Rzymem. W 118 królestwo numidyjskie odziedziczyło dwóch synów króla i jego siostrzeniec, Jugurta (156P-104). Jugurta kazał zgładzić jednego z kuzynów, drugi uciekł do Rzymu szukać pomocy. Jugurta zdobył stolicę kuzyna, po czym doszło do rzezi obrońców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA 1611-1613

  Król szwedzki Karol IX (1550-1611) dążył do opanowania regionu Finnmark (najbardziej na północ wysunięta część Półwyspu Skan­dynawskiego), cenionego przez duńsko-nor-weskich królów z powodu dużej ilości ryb i zwierząt futerkowych, chciał także ograni­czyć duński handel na wschodnich wy­brzeżach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt

Do góry