Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1770

  Od 1669 Kreta znajdowała się pod panowaniem Tur­cji. Mieszkańcy Krety, w większości chrześ­cijanie, wrogo odnosili się do tureckiej okupacji. Nastroje antytureckie nasiliły się, odkąd Rosja zaczęła podburzać ludność w krajach podbitych przez Turków. Kreteń-ski kupiec i armator Daskaloyiannis (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA REWOLUCJA 1917

  Refor­mom proponowanym przez Alfredo Gon-zaleza Floresa (1877- po 1967), prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach w 1913, przeciwstawił się generał Federico Tinoco Granados (1870-1931). Tinoco sta­nął na czele rewolty wojskowej, która obaliła Gonzaleza i jego rząd (27 stycznia 1917). Tinoco...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREAŃSKA WOJNA 1950-1953.

  Pod ko­niec ŚWIATOWEJ WOJNY II w celu rozbrojenia okupantów japońskich w Korei alianci przyjęli 38. równoleżnik za tym­czasową granicę oddzielającą komunistyczną Koreę Północną od demokratycznej Korei Południowej (w 1945 Korea została wy­zwolona spod okupacji japońskiej; od pół­nocy wkroczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1821-1822

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ spowodowała rzeź na Krecie, gdyż janczarzy (elitarne wojsko tureckie), którzy już wcześ­niej zasłynęli z okrucieństwa, dokonali pogromu ludności chrześcijańskiej. Uzbrojone bandy grasowały na Krecie w okrutny spo­sób mordując chrześcijan. Metropolita (arcy­biskup)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1948

  Wybory prezydenckie w Kostaryce wygrał w 1948 Otilio Ulate (1895-1973), ale l mar­ca 1948 Kongres uznał wybory za nieważne i anulował ich wynik. Ta decyzja spowodo­wała wybuch wojny domowej między zwo­lennikami Ulate, którym przewodził plan­tator, pułkownik Jose „Pepe" Figueres Ferrer (ur. 1908), a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORNUOWA PUCZ 1917

  Konserwatywni generałowie rosyjscy popierani przez Alek­sandra Kiereńskiego (1881-1970), który zastąpił księcia Gieorgija Lwowa (1861--1925) na stanowisku premiera w rządzie tymczasowym, postanowili ustanowić dyk­taturę wojskową i położyć kres rosnącej anarchii i rozprzężeniu w armii, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1666

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Karol II (1630-1685) podpisał ugodę z prezbiteria-nami (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i), by utorować sobie drogę do tronu. Ponieważ sam nie miał zamiaru powrócić do Szkocji, powierzył rządy w tym kraju umiarkowanemu zwolennikowi Ko-wenantu („Kowenant"...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSYKAŃSKIE POWSTANIA 1729-1769

  Korsykanie byli niezadowoleni z władania przez Genuę ich wyspą, z ograniczenia ich autonomii, z obciążeń podatkowych. Wybu­chło żywiołowe powstanie, któremu przewo­dziła miejscowa szlachta. Opanowano tereny położone w głębi wyspy. W 1735 ogłoszono niepodległość Korsyki. Z pomocą wyspie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1679

  Represje w stosunku do prezbiterian szkockich podejmowane przez Johna Mait-landa (1616-1682), księcia Lauderdale, jed­nego z głównych ministrów króla Anglii Karola II (1630-1685), wywoływały wzbu­rzenie zwolenników Kowenantu; rozwście­czeni prezbiterianie podnieśli bunt i zabili arcybiskupa Jamesa Sharpa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYNCKA WOJNA 395-387 p.n.e.

  Pokój w 404 (patrz peloponeska wojna druga, czyli wielka 431-404 p.n.e.) sprawiał, że Spar-ta uzyskała hegemonię w Grecji. W 395 wystąpiła przeciw niej koalicja Teb i Aten, do której wkrótce przyłączyły się Argos, Korynt i inne państwa. Najazd Spartan na Beocję zakończył się ich klęską, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt

Do góry