Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KRÓLOWEJ ANNY WOJNA 1702-1713

  HI­SZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA prze­niosła się również do Ameryki Północnej, gdzie Francja i Wielka Brytania toczyły walki o panowanie na kontynencie. Wojna rozpoczęła się w 1702 od brytyjskiego napa­du na St. Augustine w hiszpańskiej Flory­dzie. Francuzi wraz z indiańskimi sojusz­nikami napadali na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1100--1146

  W 1100, po zakończeniu pierwszej KRUCJATY, Turcy seldżuccy urządzili za­sadzkę i pojmali Boemunda I (ok. 1056--1111), krzyżowca i księcia Antiochii; prze­trzymywali go w niewoli w Siwas, w środ­kowej Anatolii (obecnie Turcja). Rajmund IV (ok. 1038-1105) hrabia Tuluzy, Stefan z Blois (l 097?-1154) i inni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA DZIECIĘCA 1212

  Na początku XIII w. Europę ogarnęła gorączka wypraw krzyżowych (patrz krucjata czwarta 1202-1204); nie ominęła ona również dzieci. Francuski chłopiec, Stephen Yendome, zgromadził tysiące chłopców i dziewcząt, niektórzy z nich nie mieli nawet 12 lat, i poprowadził ich do Marsylii. Cała grupa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1935

  Urodzony na Krecie mąż stanu i polityk Eleftherios Wenizelos (1864-1936), w latach 1910-1933 sześciokrotny premier Grecji, był przywódcą antymonarchicznej Partii Liberalnej, która stała w opozycji do Partii Populistów (roja-listów) i jego przywódcy Panayotiego Tsal-darisa (1868-1936), premiera Grecji od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUCJATA PIERWSZA 1095-1099

  Zagro­żony przez Turków seldżuckich cesarz bi­zantyjski Aleksy I (1048-1118) szukał po­mocy na Zachodzie. Na synodzie w Cler-mont papież Urban II (ok. 1042-1099) obietnicą odpustu zachęcił chrześcijan do wyprawy w celu uwolnienia Ziemi Świętej spod władzy Turków. Liczba uczestników krucjaty, głównie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRONSZTADZKI BUNT 1921

  Marynarze z bazy morskiej w Kronsztadzie zaniepokoje­ni złym zaopatrzeniem miast w żywność, ograniczeniem swobód oraz wprowadzeniem surowych przepisów w sprawie pracy, poparli strajkujących robotników i ustanowili tym­czasowy komitet rewolucyjny. Marynarze, którzy przyczynili się do zwycięstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1866-1868

  Chrześcijańscy mieszkańcy Krety odnosili się z nienawiścią do swoich tureckich wład­ców (patrz kreteńskie powstanie 1821-1822; grecka walka o niepodległość 1821-1832), natomiast napady chrześcijan ze Sfakii w kreteńskich Górach Białych sprawiły, że władze tureckie uważały wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRETEŃSKIE POWSTANIE 1896

  Za czasów sułtana Abdulhamida II (1842-1918) Turcja dalej panowała na Krecie, ku zadowoleniu niewielkiej (10% ludności) mniejszości mu­zułmańskiej. Sułtan stwarzał pozory reform mianując chrześcijańskiego gubernatora, a potem przywoływał do porządku ludność chrześcijańską, wprowadzając na ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTARYKAŃSKA REBELIA 1955.

  Jose „Pe-pe" Figueres Ferrer (ur. 1908), umiarkowa­ny socjalista, został w 1953 wybrany na prezydenta Kostaryki. Sprawujący dyktator­skie rządy prezydent Nikaragui Anastasio Somoza (1896-1956) oskarżył członków Le­gionu Karaibskiego, politycznej grupy ucho­dźców z państw karaibskich, o udział w spis­ku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYNOPOLA UPADEK 1453

  Turcy osmańscy okrążyli cesarstwo bizantyjskie i ograniczyli jego terytorium do Konstan­tynopola (Stambułu) i przyległych terenów. 80-tysięczna armia turecka pod dowódz­twem sułtana Mehmeda II Zwycięzcy (1429-1481) rozpoczęła 6 kwietnia 1453 oblężenie Konstantynopola, którego bronił cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry