Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  KRZYŻOWCÓW l TURKÓW WOJNY 1272--1291

  Zwalczający się wzajemnie muzuł­mańscy Turcy i pogańscy Mongołowie najeż­dżali chrześcijańskie państwa w Ziemi Świę­tej w Palestynie oraz Syrii. W drugiej połowie XIII w. władali już znacznymi obszarami tego regionu (patrz krucjata dziewiąta 1271-1272). Bajbars (1233-1277), muzułmański sułtan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KURUPEDION 281 p.n.e.

  Kurupedion w starożytnej Lidii, w zachodniej części Azji Mniejszej, było miejscem dziwnej bitwy, która zakończyła konflikt wojenny diadochów (patrz diado-chów wojny 323-281 p.n.e.). Bitwa między armią macedońską dowodzoną przez Lizy-macha (ok. 355-281) i wojskami syryjskimi Seleukosa I (358?-280)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUBAŃSKA REWOLTA 1917

  W 1916 Mario Garcia Menocal (1866-1941), urzędujący prezydent Kuby, został ponownie wybrany pokonując Alfredo Zayasa (1861-1934), kandydata liberałów. Wybory były zakłóco­ne starciami i nadużyciami. Liberałowie protestowali przeciw wyborowi Menocala, gdyż liczba głosów oddanych była większa niż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYMSKA WOJNA 1853-1856

  Uwikłany w dyskusję na temat jurysdykcji w świętych miejscach w okupowanej przez Turków Jerozolimie, car Mikołaj I (1796-1855) ut­rzymywał, że Rosja ma wyłączne prawo do ochrony wyznawców prawosławia na tere­nach tureckiego imperium. Turcja odrzuciła to roszczenie, a wówczas car rozkazał swoim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA FILIPA WOJNA 1675-1676.

  Bez­prawne zagarnięcie przez kolonistów z Ply-mouth wielu ziem indiańskich i niespra­wiedliwe wyroki sądu spowodowały, że na­zywany przez Indian Matakometem król Filip (zm. 1676), syn Massasoita (zm. 1661), sachem (dziedziczny wódz) Indian Wam-panoagów poprowadził plemiona swoje i są­siadów z południowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW PODBÓJ PRUS 1233-1283

  W 1226 polski książę Konrad Mazowiecki < zaprosił Krzyżaków (niemiecki zakon rycer­ski założony w okresie krucjat) do osiedlenia się w Polsce, na podległym mu obszarze. Wiązało się to z jego planami chrystianizacji i opanowania Prus. Konrad nadał Krzyża­kom posiadłości w ziemi chełmińskiej o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA JERZEGO WOJNA 1744-1748

  AUS­TRIACKĄ WOJNĘ SUKCESYJNĄ w Ameryce Północnej toczyła głównie Nowa Anglia przeciw Francuzom na półwyspie Nowej Szkocji. Gubernator William Shirley (1694-1771) z Massachusetts mianował puł­kownika Williama Pepperella (1696-1759), bogatego kupca z Maine, dowódcą milicji Nowej Anglii, która przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

  Gdy wielki książę litewski poparł w 1409 powstanie na Żmudzi (terytorium litewskie zajmowane przez Krzyżaków od 1398), nie zaskarbił tym sobie sympatii Krzyżaków, którzy opanowali już Prusy i Po­morze Gdańskie, mieli posiadłości w Niem­czech i na wschodnich terenach nad Bałty­kiem. Krzyżacy dążyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLA WILHELMA WOJNA 1689-1697

  Eu­ropejska wojna AUGSBURSKIEJ LIGI roz­szerzyła się na Amerykę Północną, gdzie Brytyjczycy sprzymierzeni z Indianami z plemienia Irokezów walczyli z Francuzami i ich indiańskimi sojusznikami o dolinę górnego biegu rzeki Hudson, o dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, o Akadię (obecnie Nowa Szkocja i Nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻAKÓW WOJNY Z POLSKĄ 1308--1343

  Brandenburgia dążyła do opanowa­nia Pomorza Gdańskiego, jej wojska wtarg­nęły na ten obszar. Polacy zwrócili się do Krzyżaków o ich wyparcie (patrz krzyża­ków podbój prus 11233-1283). Krzyżacy wy­parli Branderburczyków, ale w Gdańsku w 1308 dokonali rzezi polskich żołnierzy i mieszkańców miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt

Do góry