Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MAURIÓW PODBOJE ok. 325-232 p.n.e.

  Do czasu najazdu tureckich muzułmanów na północ Indii w 1125 (patrz muhammada ghori podboje 1175-1200) historia Indii to historia małych lub bardzo małych państw wiodących ze sobą nieustanne spory. Dwa czynniki uniemożliwiały zjednoczenie poli­tyczne subkontynentu indyjskiego: stałe najazdy z Azji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASANIELLI POWSTANIE 1647.

  Gdy Hisz­panie nałożyli w królestwie Neapolu, który był wówczas posiadłością korony hiszpań­skiej, nowy podatek na owoce, wybuchło powstanie ludowe. Na jego czele stanął młody rybak Masaniella (1620-1647), któ­rego oryginalne nazwisko brzmiało Tom-maso Aniello. 7 lipca 1647 powstańcy Masa-nielli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCATÓW WOJNA 1710-1711

  Mieszkańcy Olindy i Recife, dwóch sąsiadujących ze sobą miast w Per-nambuco, we wschodniej Brazylii, toczyli spory o pozycję ich miast w tym regionie. Olinda, stolica administracyjna stanu, sku­piała bogatych, arystokratycznych właści­cieli plantacji, którzy gardzili napływowy­mi robotnikami portowymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAROKAŃSKA WOJNA 1907-1912

  Na po­czątku XX w. wielkie mocarstwa europejskie rywalizowały o polityczne i handlowe wpły­wy w Maroku, wreszcie Francja i Hiszpania zawarły tajny układ (1904) i postanowiły podzielić kraj między siebie. Na konferencji w Algeciras (1906) wszystkie mocarstwa potwierdziły nienaruszalność terytorialną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATHÓW l MOGOŁÓW WOJNA 1670--1680

  Królestwo Maharasztra podjęło za panowania Śiwadźiego Bhonsle (1627-1680) wojnę z Mogołami (patrz marathów i mo-gołów wojna 1647-1665) i odzyskało ziemie i twierdze oddane w 1665 po podpisaniu traktatu w Purandar. Wojska Śiwadźiego spustoszyły powtórnie Surat (1670), a potem najechały Chandeś i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZ na RZYM 1922

  Latem 1922 Wło­chy stały na krawędzi wojny między par­tiami politycznymi; rząd nie mógł dać sobie rady zwłaszcza z faszystami, którzy doszli już do władzy w Bolonii, Mediolanie i in­nych miastach. Benito Mussolini (1883--1945), przywódca Narodowej Partii Faszys­towskiej domagał się ustąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATHÓW l MOGOŁÓW WOJNA 1681--1705.

  Śmierć Śiwadźiego Bhonsle (1627--1680) wyniosła na tron Marathów jego syna Samhadżiego (1657-1689). Samhadżi w czasie, gdy był zakładnikiem Mogołów, przeszedł na krótko na stronę muzułmanów. Pojawił się także nowy element w konflik­cie: syn cesarza Aurangzeba (1618-1707) z dynastii Mogołów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYLANDU WOJNA RELIGIJNA 1644--1646

  Wielka ANGIELSKA WOJNA DO­MOWA 1642-1646 znalazła oddźwięk w ko­lonialnym Marylandzie, gdzie doszło do walk między purytanami (angielscy protes­tanci) a katolikami. Po powrocie z konsul­tacji w Anglii gubernator Marylandu Leo­nard Calvert (1606-1647), rojalista, musiał w 1644 uciec do Wirginii i tam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATHÓW WOJNA PIERWSZA 1775--1782

  Upadek królestwa Maharasztra w In­diach na początku XVIII w. przyczynił się do powstania konfederacji Marathów, związ­ku pięciu rodów i ich ziem ze stolicą w Punie w pobliżu Bombaju. Peszwa (pre­mier) w Punie był teoretycznie przywódcą konfederacji. Nieustanna rywalizacja między rodami, zwłaszcza o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASADY OBLĘŻENIE 72-73

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt

Do góry