Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MONGOLSKI NAJAZD NA EUROPĘ 1237--1242

  W 1235 na wielkim zgromadzeniu mongolskim (kurułtaju) starannie zaplano­wano wyprawę do Europy; w 1236 na za­chód wyruszyła 150-tysięczna armia. Nie­spieszny podbój księstw ruskich (1237--1240) i pozyskanie tych obszarów dla Złotej Ordy (patrz mongolski najazd na Ruś drugi 1230-1240) zapoczątkowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1299--1300

  Po obaleniu przez Szanów (grupę Tajów pochodzenia mongolskiego zamieszka­łą w północno-wschodniej Birmie) marionet­kowego rządu w Paganie nad rzeką Irawadi (patrz mongolsko-birmańska wojna 1277-1287), Mongołowie wysłali niewielką ar­mię, by przywróciła ich władzę w tym regio­nie. Szanowie pobili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE PODBOJE 1206-1405.

  His­toria Europy i Azji zapisała wiele zwycięstw odniesionych przez pasterskie ludy noma­dów - Hunów, Madziarów, Turków i innych - jednak za najbardziej fascynujące należało­by uznać błyskawiczne zwycięstwa Mon­gołów. Mongołowie i inne ludy, które przy­łączyły się do nich zachęcone mongolskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKA WOJNA DOMOWA 1260--1264

  Śmierć wielkiego Mongkego-chana (Mangu-chan 1207?-1259) spowodowała ro­zpad imperium mongolskiego. Brat Mong-kego, Kubilaj (1216-1294), przedstawiciel nowoczesnych Mongołów pozostających pod wpływami kultury chińskiej, spotkał się z opozycją starych Mongołów, którym prze­wodził jego młodszy brat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOLÓW WOJNA Z GUDZARATEM PIER­WSZA 1535-1536

  Po śmierci Babera (1483-1530), pierwszego cesarza Indii z dy­nastii Mogołów, na tron wstąpił jego syn, Humajun (1508-1556), którego rządy omal nie zakończyły się utratą przez Mogołów niedawno pozyskanego imperium w Indiach (patrz babera podboje 1524-1529). W 1530 najeźdźcy mogolscy musieli jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

  W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY. Syn szacha Chorezmu, Dżalal ad-Din (zm. 1231) wy­mknął się mongolskim oddziałom, zmobili­zował Chorasan, uciekł do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1622-1623

  Szach Persji Abbas I Wielki (1557-1628?) pragnął zdobyć opanowaną przez Mogołów twierdzę Kandahar, mającą duże znaczenie strategiczne. Armia perska usiłowała zająć twierdzę w latach 1605-1606, ale cesarz Dźahangir (1569-1627) z dynastii Mogołów wysłał wojska, które zmusiły Persów do odwrotu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA KOREĘ 1231--1241

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1638

  Do­kładnie sto lat przed PERSKIM NAJAZ­DEM NA INDIE MOGOŁÓW wojska ce­sarza Szahdźahana (1592-1666) z dynastii Mogołów odbiły miasto Kandahar utracone w wojnie MOGOŁÓW Z PERSJĄ 1622--1623. Szahdźahan spodziewał się odzyskać też Samarkandę, stare, rodzinne miasto Timurydów; Kandahar był etapem na tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1657-1659

  Zostawszy w wieku 16 lat dowódcą wojs­kowym, Aurangzeb (1618-1707) wygrał pra­wie wszystkie wojny podjęte z polecenia ojca, Szahdźahana (1592-1666) (patrz Au-rangzeba wojny 1636-165?), natomiast jego najstarszemu bratu, Darze Szikohowi (1615-1659), faworytowi Szahdźahana, do­gadzano na dworze starając się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt

Do góry