Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MONGOLSKI NAJAZD NA KUŚ PIERWSZY 1221-1223

  Pierwszy raz Mongołowie do­tarli na Ruś, ścigając po zburzeniu Buchary (miasto w środkowym Uzbekistanie) szacha Chorezmu. Dwaj wodzowie mongolscy do­szli w ślad za szachem do wybrzeży Morza Kaspijskiego i tam znaleźli go martwego (1221). Ich armie najechały potem Azerbej­dżan i Gruzję, zdobyły miasto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PIERWSZA 1218-1221

  Wojna Czyngis-chana (1167?--1227) z Persją, określaną wówczas jako sułtanat Chorezmu (w jej skład wchodziły wówczas Chorezm, Transoksania i Chora-san), była najkrwawszą z mongolskich wo­jen. Czyngis-chan przerwał walkę z cesars­twem dynastii Kin (patrz czyngis-chana wojna z państwem dynastii kin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /4 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI PODBÓJ CESARSTWA DYNA­STII SUNG 1234-1279

  Mongolska wojna z chińską dynastią Sung ciągnęła się przez okres panowania pięciu chanów chanów. W latach 1234-1264 od energicznej walki z dynastią Sung odciągały Mongołów inne wojny i spory wewnętrzne, które wymagały ludzi i pieniędzy (patrz mongolska wojna domowa 1260-1261; mongolski podbój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONMOUTHA POWSTANIE 1685

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI PODBÓJ KALIFATU ABBASY­DÓW 1255-1260.

  Mongke (1207P-1259), od 1251 mongolski chan chanów, dążył do wytępienia asasynów (sekta muzułmańskich skrytobójców), tajnego związku morderców i terrorystów zażywających haszysz; zamie­rzał również podbić kalifat Abbasydów i do­trzeć aż do granic Egiptu. Wodzem wyprawy przeciw Abbasydom został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONS GRAUPIUS (GÓRY GRAMPIAN), BIT­WA POD MONS GRAUPIUS 84

  Dowodzone przez Gnejusza Juliusza Agrykolę (40-93) legiony rzymskie od 77 do 83 podbijały Walię, a w 84 dotarły niemal do obecnego Aberdee (Szkocja). Historyk Tacyt (56?-120) w „Życiu Agrykoli" podaje, że około 11 tysięcy rzymskiej jazdy i piechoty, w której służyli również wierni Rzymowi Brytowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI PODBÓJ PAŃSTWA DYNASTII KIN 1231-1234

  Drugim chanem chanów Mongołów był Ugedej (zm. 1241), syn Czyn-gis-chana (l 167?-1227), który postanowił pokonać dynastię Kin (północna dynastia chińska) na wschodzie, a potem rozpocząć MONGOLSKI NAJAZD NA EUROPĘ. Dynastia Kin nadal zachowała posiadłości w prowincji Honan i niezwykłe bogactwa, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE POWSTANIA 1755-1760

  Kilka silnych plemion mongolskich - mię­dzy innymi Dżungarowie, w Chińskim, czyli Wschodnim Turkiestanie i zachodniej Mongolii - nieustająco zakłócało spokój na północno-zachodniej granicy Chin. Cesarz chiński Czien Lung (1711-1799) wysłał wojsko pod dowództwem zdolnego, lecz bezlitosnego generała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONTEVIDEO OBLĘŻENIE 1843-1851

  W Urugwaju w latach trzydziestych XIX w. w siłę urosły dwie największe partie poli­tyczne: konserwatywna Blanco (biali) i li-beralna Colorado (kolorowi). Partię Blanco popierali głównie posiadacze ziemscy, kupcy i duchowieństwo; najwięcej zwolenników miała w giębi kraju. Colorado rozwijała się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1277--1287

  Kubilaj-chan (1216-1294), założyciel mongolskiej dynastii (Juan) w Chinach (patrz mongolski podbój cesarstwa dy­nastii sung 1234-1279) domagał się daniny od birmańskiego króla Paganu, Narathiha-paty (zm. 1287), który nie chciał być wasa­lem Mongołów i w 1273 zabił wysłannika Kubilaja domagającego się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt

Do góry