Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1499--1503

  Iwan III Srogi (1440-1505), wielki książę moskiewski, zarzucił swemu zięciowi Aleksandrowi I, królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu, że prześladuje prawo­sławie, i rozpoczął wojnę. Wojska Iwana spustoszyły ziemie litewskie, a 14 lipca 1500 wygrały bitwę nad Wiedroszą z wojskiem litewskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUHAMMADA GHORI PODBOJE 1175--1206.

  Największy przywódca Ghorydów, Mu'izz-ud-Din Muhammad ibn Sam (zm. 1206), znany jako Muhammad Ghori, był jednym z twórców muzułmańskich rządów w Indiach. Doszedł do władzy w 1162 razem z bratem, który objął tron w Ghorze. Uczył się sztuki wojennej w zwycięskich wojnach o panowanie Ghoru nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1507--1508

  Zygmunt I (1467-1548), król Polski i wielki książę litewski, zażądał od Wasyla III (1479-1533), wielkiego księcia moskiew­skiego, zwrotu ziem zdobytych poprzednio przez Moskwę. Moskwa zdecydowała się wszcząć wojnę. Jej wojska najechały ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini odpowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKANNY POWSTANIE 775-778

  Muzuł­mańscy szyici nie uznawali rządzącej dynas­tii Abbasydów, którzy twierdzili, że odzie­dziczyli prawo do kalifatu po Abbasie (zm. 653), stryju proroka Mahometa (570-632). Szyici natomiast uważali, że prawo do kali­fatu dziedziczą tylko potomkowie Alego (600P-661), męża córki proroka, Fatimy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1512--1521

  Wielki książę moskiewski Wasyl III (1479-1533) od 1510 przygotowywał wojnę z Litwą w porozumieniu z cesarzem Ma­ksymilianem. Za pretekst do niej przyjął zawarcie przez Zygmunta I, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, przymierza z Tatarami krymskimi. W 1512 Wasyl pod­jął otwartą wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURRELA POWSTANIE 1835

  John A. Mur-rel (1794-1844), bogaty plantator z Tennes-see, kierował bandą koniokradów i niewol­ników w kilku stanach południowych. Mur-rel powziął dziwaczny plan zakrojonego na dużą skalę powstania niewolników, które miało doprowadzić do utworzenia na Połu­dniu państwa przestępców (4 lipca 1835...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1534--1537

  Po śmierci wielkiego księcia mos­kiewskiego Wasyla III (1479-1533), w okre­sie małoletności jego syna, Iwana (później-szego Iwana IV Groźnego [1530-1584]) rządy sprawowała żona Wasyla. W atmo­sferze intryg dworskich i rywalizacji między bojarami a stronnikami władzy książęcej regentka nawet swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORANT BAY POWSTANIE 1865

  W 1865 biedni wieśniacy z pozostającej pod brytyj­skim panowaniem wyspy Jamajka zwrócili się z prośbą do królowej Wiktorii (1819-1901) o zgodę na uprawianie rządo­wych gruntów, ale nie otrzymali pozwolenia. Do wybuchu niezadowolenia doszło w dwóch jamajskich parafiach: Św. Anny i Św. Tomasza. Tłum...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI NAJAZD NA JAPONIĘ PIERW­SZY 1274

  Opanowawszy Koreę, Mongoło­wie zainteresowali się Japonią i wysłali, jak zwykle, wezwanie do kapitulacji, które Ja­ponia odrzuciła. Kubilaj-chan (1216-1294) wysłał mongolsko-koreańską flotę, która zdobyła dwie przybrzeżne wyspy i wylądo­wała w Hakata (Fukuoka), w północnej części wyspy Kiusiu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKO-CHIŃSKA WOJNA 1356--1368

  Założyciel dynastii Juan, Kubilaj--chan (1216-1294), stworzył w sposób nie­zamierzony zalążek rebelii, która przyczy­niła się do upadku tej dynastii. W odróż­nieniu od swego dziada, Czyngis-chana (1167-1227), który korzystał z rad słynnego chińskiego doradcy, Kubilaj-chan nie ufał Chińczykom i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt

Do góry