Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Tak nazywano poi. konne formacje tworzone jesienią 1806, wiosną 1809 i zimą 1812/ /1813 z drobnej szlachty i chłopskich rekrutów. Oddziały te wykonywały zadania osłonowe przed zagonami nieprzyjaciela, włączane też były do regularnych pułków jazdy. M.in. z powstania krakowskiego utworzono w 1813...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESZBURSKI POKÓJ

  Podpisany 26 XII 1805 w Preszburgu (Bratysławie), kończący wojnę Francji z Austrią w ramach trzeciej koalicji. Po wygranej przez Francuzów 2 XII bitwie pod Austerlitz cesarz Franciszek I poprosił o rozejm. Po jego spotkaniu z Napoleonem 4 XII w Żarowicach doszło dwa dni później do zawieszenia broni i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNAŃ, główne m. Wielkopolski

  W 1793 po II rozbiorze Rzeczypospolitej weszło w skład monarchii prus. W początkach XI 1806 opanowane przez franc. wojska marsz. Davouta. 2 XI gen. Dąbrowski i gen. Wybicki wydali tu odezwę wzywającą Polaków do chwytania za broń i wstępowania do wojska poi. W P. i okolicach tworzyła się Legia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFOS

  Przełożony nad aresztem, pilnujący żoł. oddanych do aresztu. Zwykle był to wysłużony podoficer.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZZO DI BORGO Charles-Andre (Karl Osipowicz) (8 III 1764 - 15 II 1842), Korsykanin, gen. i dyplomata ros.

  Zaciekły przeciwnik Napoleona. Wstąpił do służby ros. w 1805 jako radca stanu w min. spr. zagr. Posłany do Wiednia i Neapolu, 1807 otrzymał stopień płk. i przydzielony został do świty cara Aleksandra I. Ponownie z misją dyplomatyczną w Wiedniu, podpisywał w 1812 w imieniu cara pokój z Turcją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPAGANDA

  Odgrywała wielką rolę w wojnach prowadzonych przez Napoleona, który stosował ją w znacznie większym stopniu niż inni przywódcy tej epoki. Miała ona nie tylko pobudzić żoł. do najwyższego wysiłku na polu walki, ale również umocnić poparcie franc. społeczeństwa (w mniejszym stopniu podbitych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

  Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

  Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

  1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

  Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

  W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁOCK, m. we wsch. Białorusi nad Dźwiną

  Gdzie w czasie kampanii 1812 dwukrotnie dochodziło do bitew między WA a wojskami ros. 17-18 VIII1812 Oudinot z 2 korpusem WA i Gou-vion-Saint-Cyr z 6 korpusem pobili korpus finlandzki Wittgensteina. Oudinot został ranny wieczorem 17 VIII i ogólną komendę sprawował Gou-vion-Saint-Cyr. Wittgenstein zmuszony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry