Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982--1990

  Wielu byłych członków nikaraguań-skiej Gwardii Narodowej występowało prze­ciw lewicowemu rządowi Frontu Wyzwole­nia Narodowego im. Sandino (sandiniści), który w 1979 przejął władzę w Nikaragui. Spora grupa gwardzistów udała się na emi­grację do sąsiednich państw - Hondurasu i Kostaryki - i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOPOLIS, KRUCJATA PRZECIW TURKOM OSMAŃSKIM 1396

  W XIV W. podboje Turków osmańskich na Bałkanach i ob­lężenie przez nich Konstantynopola (Stam­buł) tak przeraziły Europę, że papież Boni­facy IX (ok. 1355-1404) ogłosił krucjatę przeciw Turkom. Na apel ten zebrała się w Budzie armia licząca rzekomo 100 tysięcy ludzi; pod dowództwem króla Węgier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NINIWY UPADEK 612 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKA POWSTANIE 532

  Justynian I (483--565), cesarz wschodniego cesarstwa rzym-skiego, czyli bizantyjskiego, usiłował ukrócić korupcję i autokratyczne zapędy wielu swo­ich urzędników, ale osiągnął tylko połowicz­ny sukces. W 532 część ludności Konstanty­nopola, stolicy cesarstwa, zbuntowała się przeciw wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORĘ, BUNT W NORĘ 1797

  Pod wrażeniem zakończonego powodzeniem buntu w SPIT-HEAD, który wybuchł miesiąc wcześniej, marynarze brytyjscy w Norę, znanym kotwi-cowisku przy ujściu Tamizy w pobliżu Sheer-ness (Anglia), podnieśli bunt i zablokowali rzekę. Buntem dowodził Richard Parker (zm. 1797). Zamiast skierować do Admirali­cji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1909--1912.

  W 1909 w Nikaragui wybuchła rewolta konserwatystów przeciw liberalne­mu dyktatorowi, prezydentowi Jose San-tosowi Zelayi (1853-1919), którego wojow­nicze działania i mieszanie się w sprawy innych państw Ameryki Środkowej napoty­kały sprzeciw Stanów Zjednoczonych. W czasie zamieszek schwytano i stracono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDIA, LĄDOWANIE l BITWA W NOR­MANDII 1944.

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II alianci 6 czerwca 1944 rozpo­częli pod dowództwem generała Dwighta D. Eisenhowera (1890-1969), naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie Za­chodniej, wielką operację inwazyjną na kon­tynent europejski. Tysiące okrętów desan­towych, amfibii i okrętów wojennych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1925--1933.

  W 1925, po wyborze konserwatysty, Carlosa Solorzano na prezydenta, a liberała Juana Bautisty Sacasy (1874-1946) na wice­prezydenta w Nikaragui powstał rząd koali­cyjny. Wkrótce, po 13 latach okupacji, kraj opuściła piechota morska USA (patrz nika­raguańska wojna domowa 1909-1912). 25 października 1925...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDZKO-FRANCUSKA WOJNA 1077--1082

  Król Francji Filip I (1052-1108) zaniepokojony podbojem Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) postanowił nie dopuścić do zjednocze­nia Normandii i Anglii pod berłem jednego władcy. Namówił i zachęcił młodego Rober­ta Krótkoudego (ok. 1054-1134), najstar­szego syna Wilhelma Zdobywcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEN POWSTANIE 1853-1868.

  Na początku lat pięćdziesiątych XIX w. powtarzające się powodzie spowodowały, że Chińczycy mię-szkający w dolinie rzeki Huang-ho (Żółta Rzeka) przeżyli klęskę głodu. Wielu miesz­kańców dołączyło do band rozbójników zwanych nien; w pierwszej połowie XIX w. bandy te plądrowały prowincje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt

Do góry