Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RABA (Raab), rz. na pograniczu Austrii i Węgier, prawy dopływ Dunaju

  Ku której w V 1809 wycofał się z płn. Włoch arcyks. Jan pod naporem wicekróla Italii, ks. Eugeniusza Beauhamais. Austriacy (35 tys.) zajęli pozycje na wsch. brzegu R., 120 km na płd. wsch. od Wiednia, z awangardą wysuniętą na zach. brzeg. Armia wł. ks. Eugeniusza liczyła 24 tys. żoł., wspierał ją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYBYSZEWSKI Ignacy (1755 - po 1810), gen. ros. poi. pochodzenia

  W armii Rzeczypospolitej służył w XI regimencie szefostwa Ilińskiego, brał udział w kampanii 1792, otrzymał order Vir-tuti Militari. 1793 przeszedł na służbę ros. wraz z całym p., przemianowanym na mohylewski regiment muszkieterów.

  Z czasem doszedł do stopnia gen.-por. 1805 dowodził korpusem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUSKI PUŁK (Regiment de Prusse), regiment piech. franc., złożony z cudzoziemców

  Utworzony 13 XI 1806 z jeńców i dezerterów z armii prus., w tym z Polaków. 1811 przekształcony w 4 regiment cudzoziemski. 25 XI 1813 rozwiązany.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROVERA Johan (1740 - 1804), marsz. austr.

  Brał udział w walkach z Turkami, 1792 został marsz. 1796 dowodził dyw. pod rozkazami Beaulieu w płn. Italii. Pobity przez Bonapartego pod Millesimo, kapitulował pod Casserią. Odesłany do Austrii, wziął udział w odsieczy dla oblężonej Mantui.

  W początkach 1797 przeszedł Adygę pod Legnano z 9...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUSKA ARMIA

  W początkach XIX w. owiana legendą zwycięstw Fryderyka Wielkiego, uważana była za najlepszą w Europie. Przyczyniła się do tego ostrożna polityka zagraniczna Fryderyka Wilhelma II, który wstąpiwszy na tron w 1786, ograniczył do minimum udział w wojnach z Francją. Poza klęską pod Valmy w 1792...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /7 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUSKA IŁAWA (Preuss Eylau, dz. Bagrationowsk w okręgu kaliningradzkim w Rosji, kilka km na płn. od granicy z Polską)

  M. w Prusach Wsch., na płd. wsch. od Królewca, gdzie 7-8 II 1807 doszło do zaciętej bitwy między głównymi siłami WA a ros. armią Bennigsena.

  Zmuszony do podjęcia działań wojennych w końcu I 1807, Napoleon starał się jak najszybciej doprowadzić do rozstrzygającej bitwy z Rosjanami. Nie udało się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /8 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁŻOŁDOWCY (franc. demi-soldes)

  Ofic. WA, zwolnieni z czynnej służby za Pierwszej i Drugiej Restauracji, otrzymujący żołd w znacznie zmniejszonym wymiarze. Na mocy królewskiego ordo-nansu z 12 V 1814 rozwiązano 100 pułków piech. i 38 pułków kaw.

  W ten sposób usunięto z armii 20 tys. ofic., przede wszystkim bonapartystów. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADT Dominique (23 IV 1759 - 18 III 1837), amb. franc. w Warszawie

  Ur. w Allanche, dep. Can-tal, ukończył studia teologiczne w Paryżu i przyjął święcenia kapłańskie. 1789 deputowany kleru do Stanów Generalnych, w 1791 udał się na emigrację ze swoim protektorem, arcybp. Rouen.

  Do Francji powrócił w początkach Konsulatu w 1802 dzięki wstawiennictwu swego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

  Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA, wsch. część Warszawy, na prawym brzegu Wisły

  W I 1807 Napoleon rozkazał zmodernizować znajdujące się tam fortyfikacje z czasów powstania kościuszkowskiego. Zajmowali się tym inżynierowie franc., którym podporządkowano poi. żoł. wykonujących prace ziemne. 1807--1809 wyburzono kilkaset domów, by oczyścić przedpole fortyfikacji.

  Na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry