Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1458-1471

  Po upadku KONSTANTY­NOPOLA (1453) Europa drżała przed Turkami osmańskimi. Przejawem tego strachu było porozumienie między portugalskim królem Alfonsem V Afrykańskim (1432--1481) i królem Kastylii Henrykiem I (1425-1474) w sprawie krucjaty przeciw muzułmanom. Henryk miał podbić państwo Maurów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1578

  Król Portugalii Sebastian (1554--1578), wychowanek jezuitów, dążył do zorganizowania wielkiej krucjaty przeciw niewiernym zamieszkującym tereny obec­nego Maroka. Mimo przestróg papieża Grze­gorza XIII (1502-1585) i króla Hiszpanii Filipa II (1527-1598) Sebastian zebrał armię złożoną z 25 tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTTAWATOMIE, MASAKRA W POTTAWA-TOMIE 1856

  WOJNĘ SECESYJNĄ poprze­dziły w połowie lat pięćdziesiątych XIX w. walki na terenie Kansas między zwolen­nikami i przeciwnikami niewolnictwa (patrz wakarusa, wojna nad rzeką wakarusa 1855). 21 maja 1856 grupa zwolenników niewolnictwa zwanych „bandyci z pograni­cza", banda uzbrojonych zbirów z Missouri...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKI PRZEWRÓT 1640

  Ucisk hiszpański w Portugalii i hiszpańskie tendencje unifikacyjne do­prowadziły do zawiązania spisku; uzyskał on poparcie Jana (1605-1656), księcia Bra-gangy. l grudnia 1640 doszło do powstania w Lizbonie. Spiskowcy zaatakowali pałac królewski. Ofiarowano portugalską koronę Janowi, księciu Braganęy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1823--1824

  W czasie tworzenia demokratycznej konstytucji portugalscy rojaliści wzniecili dwa nieudane powstania mające na celu przywrócenie monarchii absolutnej; pierw­sze wybuchło w Vila Real, drugie - w Vila Franca de Xira. To ostatnie popierał Dom Miguel (1802-1866), trzeci syn króla Portugalii Jana VI (1769-1826)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

  Na początku XVII w. Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty. W 1602 wielka portugalska flota wojenna została pobita przez Holendrów u wybrzeży Wysp Banda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1826--1827

  Po śmierci króla Portugalii Jana VI królem został jego syn, cesarz Brazylii Piotr I (1798-1834), który panował w Por­tugalii jako Piotr IV (patrz portugalska wojna domowa 1823-1824). Ku zadowoleniu liberałów król ustanowił konstytucję (opartą na brytyjskim systemie parlamentarnym), pozostał jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKA WOJNA 1140

  Poprowadziwszy Portugalczyków do zwy­cięstwa nad Maurami (muzułmanie) w bit-w : pod Ouriąue (miejsce niepewne, ale piawdopodobnie nie jest to dzisiejsze Ouri­ąue w południowej Portugalii), hrabia Al­fons Henryk (1112-1185) ogłosił swą nie­zależność od kuzyna, króla Kastylii i Leonu Alfonsa VII (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE KAMPANIE PRZECIW DIU 1509-1547

  Portugalia chcąc zapewnić so­bie monopol na handel korzeniami z Indii Wschodnich musiała odebrać egipskim mu­zułmanom panowanie na Morzu Arabskim. Równolegle z zakładaniem twierdz i punk­tów handlowych w Indiach (patrz portugal­skie podboje w indiach i indiach wschod­nich 1500-1545) w 1509 Portugalczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKIE WOJNY 1369--1388.

  W czasie STULETNIEJ WOJNY król Portugalii Piotr I Okrutny (1320-1367) wdał się w spór z hrabią Henrykiem Tras-tamarą (1333-1379) o prawa do tronu kas-tylijskiego. Po zamordowaniu Piotra królem Portugalii został jego syn Ferdynand I Przy­stojny (1345-1383), który przyjął także proponowane mu zwierzchnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /3 549

  praca w formacie txt

Do góry