Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831

  Potrzecim rozbiorze Polski (patrz insurekcja kościuszkowska 1794) działania administ­racji rosyjskiej sprawującej rządy w Polsce

  upokorzenia i pozbawianie praw i swobód

  oburzały polskich poddanych i budziływ nich pragnienie walki o niepodległość.Polscy żołnierze zawiązali tajny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCHOWY SPISEK 1605

  Tajne działania podejmowane przez kraje katolickie w celu obalenia władz w Anglii (inicjowane zwykle przez Hiszpanię) stały się również bodźcem do zawiązania spisku w kraju; uczestnicy konspiracji zamierzali wysadzić parlament i zabić króla Jakuba I (1566-1625) w dniu 5 listopada 1605 (ustalony termin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864

  Car Aleksander II (1818-1881), dążąc do zjed­nania sobie Polaków, wprowadził liberalne reformy w szkolnictwie, administracji i spra­wach dotyczących wyznań, ale jego zarządca swoim dyktatorskim postępowaniem w 1861 sprowokował zarówno radykalną młodzież, jak i umiarkowaną szlachtę do demonstracji na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIEŚCIE (ARRABAL), POWSTANIE NA PRZEDMIEŚCIU 814.

  W 805 spisek mający na celu obalenie Al-Hakama I (zm. 822), muzułmańskiego emira Kordoby (Hiszpa­nia) z dynastii Omajjadów, zakończył się niepowodzeniem. Represje i podatki Al--Hakama budziły coraz większe niezadowo­lenie przeciwników emira i doprowadziły w końcu do wybuchu w marcu 814 gwał­townych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WOJNA PIERWSZA 1655-1660

  Król Szwecji Karol X (1622-1660) dążył do opanowania pobrzeży bałtyckich Rze­czypospolitej (patrz polsko-szwedzka woj­na o inflanty druga 1617-1629). Najechał Polskę prowadzącą wojnę z Rosją (patrz

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1654-1656; ROSYJSKO-

  -szwedzka wojna 1656-1658). Zwyciężył w kil­ku bitwach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /7 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PUCZ PIWIARNI" 1923

  Adolf Hitler, przywódca partii nazi­stowskiej, kierował nieudaną próbą obalenia republikańskiego rządu Niemiec. 8 listopada 1923 w Monachium bojówkarze jego partii wdarli się na duży polityczny mityng miej­scowych prawicowych polityków w jednej z piwiarni i wymusili na bawarskich przywódcach deklarację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WYPRAWA 1926-1928

  władzę między rywalizującymi dowódcami.Kierując się zasadami Suną, w celu zjedno­czenia kraju wojska Kuomintangu pod do­wództwem generała Czang Kaj-szeka(1886-1975) wyruszyły w lipcu 1926 z Kan­tonu, siedziby Kuomintangu, i skierowałysię na północ. Do sierpnia opanowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUEBLO POWSTANIE 1680

  Pod koniec XVI w. Hiszpanie zaczęli posyłać misjo­narzy katolickich do wiosek indiańskich na terenie obecnego Meksyku, gdzie mie­szkały wówczas różne plemiona Indian, którym Hiszpanie nadali wspólną nazwę Pueblo. Indianie szybko podporządkowali się kolonizatorom, ale z biegiem czasu niszczenie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁNOCNOAFRYKAŃSKIE KAMPANIE 1940--1943

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II głównym celem państw Osi w Afryce Pół­nocnej było zdobycie Kanału Sueskiego, a tym samym osiągnięcie panowania na Morzu Śródziemnym; dlatego też alianci starali się utrzymać te strategicznie ważne ttereny. Większość walk toczyła się wzdłuż wybrzeży Libii i Egiptu;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWHATAN FEDERACJI WOJNA 1622--1644

  Anglicy, którzy przeżyli masakrę w JAMESTOWN, zaprosili wodzów indiań­skich z federacji Powhatana (ok. 30 plemion algonkińskiej rodziny językowej z zachod­niej części Wirginii, zjednoczonych wcześ­niej przez wodza Powhatana [1550P-1618]) na rzekomą konferencję pokojową i podczas spotkania zaatakowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt

Do góry