Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1658-1667

  Po wygaśnięciu trzyletniego układu z Rosją (patrz rosyjsko-polska wojna 1654-1656) na Litwie ponownie doszło do walki pomiędzy Polakami a Rosjanami. Po początkowych porażkach pod Wilnem i Kownem Polacy wyparli później Rosjan z Litwy. W 1660 Rzeczpospolita mogła - po podpisaniu trak­tatu oliwskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1919-1920

  Po wycofaniu się zgodnie z warunkami rozejmu z 1918 (patrz światowa wojna i 1914-1918) wojsk niemieckich z Polski, w lu­tym 1919 na polskie terytoria nad Bugiem wkroczyły wojska Rosji Radzieckiej. W od­powiedzi wojska polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego (1867-1935), zepchnęły wojska przeciwnika nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1590--1595.

  Car rosyjski Fiodor I (1557-1598) pragnął zdobyć należącą do Szwedów pół­nocną część Estonii oraz jej największe miasto, Rewel (Tallin). Armia rosyjska wy­ruszyła na zachód w kierunku Narwy, nie­daleko której na początku 1590 zwyciężyła około 20-tysięczną armię szwedzką. Ob­legając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1613--1617

  W latach 1610-1611 Szwedzi zajęli rosyjskie pobrzeże Zatoki Fińskiej i Nowo­gród. W 1613 po wyborze na cara Michała Romanowa (1596-1645) Rosjanie podjęli wyprawę na Nowogród, ale zostali pobici pod Bronnicami (24 lipca 1614). W 1615 król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1645) obiegł Psków, potężną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1609-1618

  Korzystając z zamętu w Rosji w okresie SMUTY i mając nadzieję na zdobycie moskiewskiego tronu, król Polski Zygmunt III Waza (1566-1632) najechał Rosję i obiegł Smoleńsk w 1609. Wezwał wszystkich Po­laków na Rusi do udzielenia mu pomocy. Posłowie bojarscy zawarli w lutym 1610 w obozie pod Smoleńskiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1656--1658

  Car rosyjski Aleksy (1629-1676) uznał, że pierwsza PÓŁNOCNA WOJNA stworzyła okazję do odzyskania utraconych na rzecz Szwecji ziem i opanowania Inflant. W czasie wyprawy na Rygę wojska Aleksego zdobyły kilka miast i twierdz, po czym obiegły Rygę 2 września, 12 października Szwedzi dokonali wypadu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1632-1634

  Wobec zbliżającego się terminu wygaśnięcia rozejmu z Polską (patrz rosyjsko-polska wojna 1609-1618) car Michał Romanów (1569-1645) przygotował wojnę, chcąc odzyskać utracony w 1611 Smoleńsk. Po śmierci króla Polski i wiel­kiego księcia litewskiego Zygmunta III Wa­zy (1566-1632) car stwierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1741--1743

  Rosnące w siłę szwedzkie stronnic­two Hattar („kapelusze") było rzecznikiem wojny z Rosją o odzyskanie utraconych przez Szwecję terytoriów. Pod wpływem Francji źle przygotowana do wojny Szwecja rozpoczęła w 1741 działania, dysponując zaledwie 20 tysiącami żołnierzy. Rosja, która właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1722-1723

  Druga, czyli Wielka PÓŁNOCNA WOJNA bardzo wyczerpała siły Rosji, mimo to car Piotr I Wielki (1672-1725), obawiając się, że Turcja opanuje perskie nabrzeża Morza Kaspijskiego, rozpoczął wojnę z Persją, osłabioną powstaniami w Afganistanie.

  Woj­ska rosyjskie bez większego wysifku zdobyły miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1804-1813

  Po przyłączeniu do Rosji kaukaskich regionów pozostających do tej pory pod zwierzchnic­twem Persji, Gruzji (1800) i Karabachu ugrupowania przeciwne aneksji stawiły opór i zwróciły się o pomoc do Persji. Wojska rosyjskie obiegły Erewan w 1804, ale nadej­ście posiłków perskich pod wodzą szacha Fatha Alego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry