Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 314-324

  Obaj cesarze - Zachodu, Konstantyn I Wiel­ki (280P-337) i Wschodu, Licyniusz (270?--325) - dążyli do opanowania całego im­perium rzymskiego. Konstantyn pomasze­rował na wschód na czele 20-tysięcznej armii i w 314 stoczył zwycięską bitwę pod Cybale w południowo-wschodniej części Pannonii, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 235-268.

  La­ta 235-268 były dla rozległego cesarstwa rzymskiego czasem nieustającej niemal anar­chii i wojny domowej, w którym rozliczni rywale walczyli o tytuł „augusta" (cesarza) oraz o władzę (patrz rzymska wojna domo­wa 238). Korupcja, nieustanne intrygi, poda­tki, konfiskaty majątku i 15 lat trwająca zaraza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 238

  Cesarz Gajusz Juliusz Werusa Maksymin Trak (173-238), krzepki mieszkaniec Tracji, przez większą część swego panowania (od 235) prowadził wojnę z Germanami. Zbun­towane wojska rzymskie w prowincji Afryki Północnej wybrały na cesarza w 238 pod­starzałego Gordiana I (158-238). Wspólnie z nim panował jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 195-202

  Gdy rywalizujący ze sobą cesarze walczyli w Rzymie o władzę, książę Orsoene w zachodniej Mezopotamii ogłosił swą niezależ­ność od Rzymu. Cesarz Lucjusz Septymiusz Sewer (146-211) podbił w 105 Orsoene i zamienił ją w prowincję rzymską. Król Partii Wologezes IV (wzmian. 191-209) w 197 najechał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 284-285

  Ce­sarz rzymski Marek Aureliusz Karus (223?-283) zginął w czasie wojny RZYM-SKO-PERSKIEJ 282-283. Jego ocalały syn, Karynus (zm. 285) został obwołany cesa­rzem rzymskim na Zachodzie. W tym sa­mym czasie żołnierze na wschodzie wybrali na cesarza na Wschodzie Dioklecjana (245-313), dowódcę wojsk Karusa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z ALEMANAMI 271

  Ale-manowie, lud pochodzenia germańskiego, ruszyli na zachód pragnąc zająć obszar zwany przez Rzymian Agri Decumates, obecnie Badenia-Wirtembergia w Niem­czech. Około 270 Alemanowie rozpoczęli najazd na północną Italię. Cesarz rzymski Aurelian (212P-275) ruszył pośpiesznie z wojskiem na północ, do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 55-33 p.n.e.

  Partia, starożytne państwo położone na te­renach należących obecnie do Iranu, do 65 utrzymywało przyjacielskie stosunki z Rzy­mem. Krassus (l 15-53), który pragnął sławy i łupów wojennych, postanowił podbić Mezopotamię należącą do Partii. W 53 wkro­czył na jej teren na czele 35-tysięcznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 56-63 n.e.

  Wologezes I (wzmian. 51-77), który został królem Partów w 51, po zamordowaniu marionetkowego króla Armenii z ramienia Rzymu, osadził na armeńskim tronie brata Tiridatesa (zm. 73?). Niezadowolony z tego cesarz rzymski Neron (37-68) wyprawił do Azji Mniejszej swego wodza, Korbulona (zm. 57), by przywrócił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYCERZY POWSTANIE 1522-1523

  Luterań-ska reformacja w Niemczech charakteryzo­wała się nasileniem ruchów społecznych, których celem było najczęściej ograniczenie władzy szlachty i Kościoła. W 1522 Franz von Sickingen (1481-1523) i Ulrych von Hutten (1488-1523), dwaj cesarscy (wolni) rycerze i rzecznicy reformacji, zainicjowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH 26 LIPCA 1953, WALKA Z DYKTA­TURĄ BATISTY

  Mianem tym określa się ruch partyzancki i wezwanie, którym Fidel Castro (ur. 1926) starał się zachęcić mie­szkańców Kuby do walki z dyktaturą Ful-gencia Batisty y Zaldivara (1901-1973). „26 lipca 1953" upamiętnia dzień, w któ­rym Castro na czele około 200 młodych powstańców kubańskich zaatakował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry