Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA WIELKA 49-44 p.n.e.

  Podbój Galii (patrz galijskie wojny) przyniósł Juliuszowi Cezarowi (100-44) sła­wę; senat rzymski obawiał się popularności Cezara, a także jego legionów. Rywal Cezara, Pompejusz Wielki (106-48), popierał senat i jego decyzję nakazującą Cezarowi złożenie dowództwa w Galii. Cezar nie posłuchał senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 350-351

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego cesarstwo rzymskie zostało po­dzielone między jego trzech synów; Kon­stantyn II (317P-340) otrzymał Galię (Fran­cję), Hiszpanię i Brytanię, Konstancjusz (317-361) - Azję Mniejszą, Egipt i Syrię, Konstans (323P-350) - Italię i Ilirię (Pół­wysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 360-361

  W 350 Persowie najechali rzymską Mezo­potamię. Cesarz rzymski (august) Konstancjusz II (317-361) nakazał wówczas, by z pomocą przyszedł mu jego krewny, cezar Julian (331-363), chrześcijanin, który z po­wodzeniem walczył z Frankami i Alemana-mi w Galii i cieszył się sympatią żołnierzy. Julian gotowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 193-197

  Pre­torianie (cesarska gwardia), zamordowali cesarza rzymskiego Publiusza Helwiusza Pertynaksa (126-193), ponieważ nie podo­bały im się zarządzone przez niego surowe pociągnięcia finansowe. Następnie sprzedali tron cesarski ofiarodawcy najwyższej ceny, niejakiemu Markowi Didiuszowi Julianu-sowi (133-193)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 306-307

  W 305 ze względu na zły stan zdrowia august (cesarz) Dioklecjan zrezygnował z tronu i skłonił do tego również drugiego augusta Maksymiana (zm. 310). Jego ab-dykacja wywołała kolejną rujnującą wojnę domową; wcześniej Dioklecjan mianował „cezarem" (cesarzem) Wschodu Galeriusza (zm. 311), a augustem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 84-79 p.n.e.

  Gdy wódz rzymski Lucjusz Korneliusz Sul-la (138-78) walczył w Azji Mniejszej z kró­lem Pontu Mitrydatesem VI Eupatorem, zwanym Wielkim (ok. 132-63) w czasie pierwszej wojny MITRYDATESA, jego nie­przyjaciele w Rzymie przejęli władzę i wy­słali Gajusza Flawiusza Fimbrię (zm. 84) z armią, by zamiast Sulli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 311 -312

  Ce­sarz Konstantyn I Wielki (280P-337) wkro­czył w 312 do północnej Italii z 40-tysięczną armią i odniósł zwycięstwa w Turynie Bres-cii i Weronie nad przeważającymi liczebnie wojskami dowodzonymi przez generałów jego rywala, cesarza Maksencjusza (zm. 312), zajął Segusio (Suzę) Turyn, Mediolan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 43-30 p.n.e.

  Był to okres pełen zamętu, intryg, podej­rzeń, propagandowych kłamstw, zemsty i zdrad. Po śmierci Juliusza Cezara (100-44) (patrz rzymska wojna domowa wielka 49-44 p.n.e.) w 43 przywódcy jego zwolen­ników, syn jego siostrzenicy i spadkobierca Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.), nazwany później Augustem, wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 313

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 68-69 n.e.

  Ok­rutne, tyrańskie rządy cesarza Nerona (37-68) wywoływały ogromne niezadowolenie w ca­łym imperium rzymskim. Namiestnik rzyms­ki w Galii Lugdańskiej Gajusz Juliusz Win-deks (zm. 68) podniósł bunt, do którego przyłączył się Serwiusz Sulpicjusz Galba (3-69), namiestnik Hiszpanii Tarrakońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt

Do góry