Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY NA WSCHODNICH GRA­NICACH 20 p.n.e.-19 n.e.

  Cesarz rzymski Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) stale utrzymy­wał legiony rzymskie w odległych prowin­cjach wschodnich cesarstwa, które w dużym stopniu narażone były na zbrojne najazdy, zwłaszcza ze strony Armenii (stanowiącej w zasadzie kraj wasalny Rzymu) i niezależ­nej Partii. W 20 n.e. pasierb Oktawiana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA PRZECIW PYRRUSOWI Z EPIRU 281 -272 p.n.e

  Tarent (Tarentum, obecnie Taranto), spartańska kolonia na wybrzeżu południowej Italii, wystąpił prze­ciw rzymskiej ekspansji na tym terenie. Gdy Rzym wbrew układowi z Tarentem wysłał okręty do Zatoki Tarenckiej, Taren-czycy je zatopili. Doszło do wojny. Tarent poprosił o pomoc wybitnego wodza, króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY WSCHODNIE 113-117

  Cesarz rzymski Trajan (53-117) był nie­zwykle uczciwym i dobrze przygotowanym administratorem, a także bardzo zdolnym dowódcą wojskowym. Kiedy król Armenii, zaaprobowany przez Rzym, został odsunięty od władzy, a tron uzyskał Part, który nie zyskał aprobaty Rzymu, Trajan wyruszył z armią na wschód (113)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA WSCHODNIA 161-166

  W początkach panowania cesarza rzym­skiego Marka Aureliusza (121-180), Wologezes III (wzmian. 147-191), król Fartów, wyprawił się do Armenii, pobił wojsko rzymskie i osadził na tronie w Armenii księcia z rodu Arsacydów. Marek Aureliusz wysłał współcesarza swego przybranego brata, Lucjusza Aureliusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY Z KWADAMI l SARMATA­MI 374-375.

  Pogwałcenie przez urzędników rzymskich układów z Kwadami, osiadłymi w Dacji, spowodowało to, że ich król Gabi-nus (zm. 374) wniósł skargę przeciw zerwa­niu umów. Komendant twierdzy zamordo­wał go za to. Kwadowie wraz ze swymi sprzymierzeńcami, Sarmatami, przekroczyli Dunaj; pustoszyli Mezję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA ł CYMBRAMI l TEUTO-NAMI104-101 p.n.e.

  Przez wiele lat Cym-browie i Teutoni, ludy germańskie zamiesz­kujące pierwotnie Półwysep Jutlandzki prze­suwali się na południe. W 109 dotarli w oko­lice Galii Narbońskiej (rzymskiej). W latach 100-105 zwyciężyli kilka armii rzymskich. Najeżdżali Galię, niepodległą Hiszpanię. W 102 postanowili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKI PODBÓJ BRYTANII 43-61

  Wódz rzymski, Juliusz Cezar (100-44 p.n.e.) w cza­sie GALIJSKICH WOJEN dokonał wpraw­dzie uwieńczonego sukcesem najazdu na Brytanię, jednakże właściwy podbój wyspy zaczął się dopiero za czasów cesarza Klaudiu­sza I (10 p.n.e.-54 n.e.), który wysłał na wyspę cztery legiony pod komendą Aulusa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA Z MIASTEM WEJE PIER­WSZA 438-426 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 387-388

  W 375 imperium rzymskim rządziło trzech augustów (cesarzy): Gracjan (359-383) na zachodzie, jego przyrodni brat Walentynian II (373-392) w Italii, Ilirii (Bałkany) i Af­ryce, a ich wuj Walens (328P-378) na Wschodzie. W 378 Walens poległ w bitwie z Wizygotami pod Adrianopolem (Edirne) (patrz rzymian i gotów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 394

  Arbogast (zm. 394), z plemienia Franków, osiągnął znaczną pozycję jako wódz w służbie Rzy­mian. Zwyciężał Germanów w Galii oraz na terenach wzdłuż granicy cesarstwa rzym­skiego na Renie (388-389). Zapewne to on zaaranżował zabójstwo Walentyniana II (372-392), cesarza rzymskiego na Zacho­dzie, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt

Do góry