Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 230-233

  W 224 przywódca Persów Ardaszir (Atak-serkses) I (zm. 241) wystąpił przeciw królo­wi Partii, zwyciężył i obalił go, podbił całe imperium Partii i założył dynastię Sasani-dów. Zamierzał przywrócić granice z czasów Achemenidów, podbić Azję Mniejszą i Sy­rię. W 230 najechał rzymską Mezopotamię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 441

  Król Persji z dynastii Sasanidów, Jezdegerd II (zm. 457), syn i następca Bahrama V (zm. 439) zaczął prześladować żydów i chrześcijan (patrz rzymsko-perska wojna 421-422). Wo­bec tego Rzym wysłał przeciw Jezdegerdowi armię. Po kilku drobnych zwycięstwach wojsk rzymskich król Jezdegerd przystał na pokój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 241-244

  Sz­pur I (zm. 272), król Persji z dynastii Sasanidów, syn Ardaszira I (zm. 241), podjął próbę zdobywania pogranicznych prowincji rzymskich. Zdobył rzymską Mezopotamię, większą część Syrii i zagroził Antiochii. Cesarz rzymski Marek Antoniusz Gor-dian III (224P-244) i jego teść, wybitny wódz Gajusz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 502-506.

  Król z dynastii Sasanidów, Kawad I (zm. 531), poprosił cesarza wschodniorzymskiego Ana-stazjusza I (430?-518) o pomoc finansową; pieniądze były mu potrzebne na daninę dla Heftalitów (tzw. Białych Hunów), którzy pomogli Kawadowi odzyskać tron zabrany mu przez brata. Gdy Anastazjusz odmówił, Kawad najechał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 256-261.

  Król Persji Szapur I (zm. 272) zdobył Armenię i osadził na jej tronie marionetkowego króla. Wojska perskie najechały rzymską Mezo­potamię i Syrię oraz zdobyły Antiochię (256). Cesarz rzymski Walerian (zm. 261?) wyruszył z armią do Azji Mniejszej i odbił Antiochię, przegrał jednak bitwę pod Edessą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 572-591

  Zbli­żenie Bizancjum z Turkami, wrogami Pe­rsów doprowadziło do wojny. Król Persji z dynastii Sasanidów Chosroes I (zm. 579) najechał rzymską część Armenii i zdobył twierdzę Dara nad Eufratem. Gorzej po­wiodło mu się w Mezopotamii. W 575 bizantyjski wódz Justynian odniósł zwy­cięstwo pod Mekitene. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 282-283

  W 282 nowy cesarz rzymski Marek Aure­liusz Karus (223P-283) wraz z młodszym synem Markiem Aureliuszem Numerianu-sem (zm. 284) objęli dowództwo nad wy­prawą przeciw Persom, którymi dowodził król Bahram I (zm. 276). Rzymianie odnieśli sukces; odbili górną Mezopotamię i zdobyli Ktezyfont, stolicę Persji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ CELTÓW 390 p.n.e.

  Celtowie (inaczej Galowie) przeszli przez Alpy i wtargnęli do Italii północnej; w 396 zajęli miasto Melpum (Mediolan), ruszyli dalej na południe, do środkowej Etrurii, około 391 obiegli etruskie miasto Clusium (Chiusi). Na wezwania Clusium

  pomoc z Rzymu przybyła misja pokojowa,która bezskutecznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA Z WANDALAMI 468

  W 468 Wandalowie, lud germański, pod wodzą króla Genzeryka (390-477) panowali w Afryce Północnej, Sardynii i na innych wyspach w zachodniej części Morza Śród­ziemnego, kontrolowanej przez ich flotę (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 406-533). Leon I (400P-474), cesarz rzymski na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE WOJNY NA GRANICY PÓŁNOC­NEJ 24 p.n.e.-16 n.e.

  Pragnąc ustanowić bezpieczne, naturalne granice imperium, które chroniłyby Italię i Galię (Francja), cesarz Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.) przesu­nął legiony na północ i wschód od granicy na Renie wytyczonej w 51 p.n.e. przez Juliusza Cezara (100-44); Oktawian roz­ciągnął władzę Rzymu na Ilirię i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt

Do góry